Ja, ik wil een einde aan epilepsie bij rashonden!

Ik maak me grote zorgen over de hoge mate waarin rashonden, waaronder de Sint Bernard, aan epilepsie lijden. Nederlandse fokkers gebruiken honden van wie bekend is dat ze epilepsie overdragen. Dit is bij wet verboden. Ik roep fokkers, rashondenverenigingen en Raad van Beheer op verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van deze rashonden, want dit moet stoppen!

Lees hier de volledige petitietekst

5.340 mensen hebben getekend!

0
10.000

Zojuist getekend

24 min 23 sec
Anoniem
20 uur 40 min
JamesKnoft JamesKnoft
20 uur 40 min
JamesKnoft JamesKnoft
22 uur 36 min
Ilse Bicke
1 dag 5 uur
Katelijne Van Renterghem

Epilepsie is een vreselijke ziekte waaraan veel rashonden lijden. Door inteelt en het fokken met dieren die epilepsie doorgeven, krijgen steeds meer nakomelingen deze ziekte. Fokkers zetten willens en wetens dragers van epilepsie in, met medeweten van de rasverenigingen en de Raad van Beheer.

Epilepsie komt steeds vaker bij rashonden voor
Erfelijke epilepsie kan niet worden genezen. Levenslange toediening van dure medicijnen kan symptomen bestrijden, maar is lang niet altijd succesvol. In een aantal gevallen sterven dieren op jonge leeftijd aan deze aandoening.

Door inteelt komt epilepsie steeds vaker voor, niet alleen bij de Sint Bernard maar ook bij andere hondenrassen. Voorkomen is daarom essentieel. 

Willens en wetens fokken met zieke honden
Sinds 1 juli 2014 is het volgens artikel 3.4 Besluit houders van dieren verboden om gezelschapsdieren te fokken waarbij de kans op erfelijke aandoeningen groot is. Toch fokken fokkers zieke honden, met medeweten van de rasvereniging, die zeer risicovolle ouderdieren goedkeurt voor de fokkerij.

Raad van Beheer wast handen in onschuld
De Raad van Beheer is op de hoogte en blijft stambomen uitgeven en zich verrijken aan de pups van deze fokkers. Bijvoorbeeld: De Hollandse Sint Bernard Club (HSBC) keurt honden goed waarbij overduidelijk epilepsie in de stamboom zit. Veel dieren waarmee gefokt wordt, hebben broers, zussen of kinderen, die eraan lijden of eraan zijn overleden. De Raad van Beheer beloofde dat in vier jaar tijd honden gezonder zouden worden door het Fairfok-programma. Maar het tegendeel gebeurd: er komen steeds meer honden bij met ernstige erfelijke afwijkingen zoals epilepsie. Dit fokbeleid waaruit zoveel zieke honden voortkomen moet stoppen. Fokkers, rashondenverenigingen en Raad van Beheer moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 

Stop epilepsie bij rashonden
Dier&Recht brengt epilepsie bij rashonden en de misstanden in de fokkerij onder de aandacht. Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt over een goed fokbeleid om epilepsie en inteelt te voorkomen.

Teken de petitie en help mee deze ziekmakende fokpraktijken te stoppen!

Video: 

Campagnenieuws

Er zijn altijd goede fokkers die geen risico nemen: zij halen hun fokteef uit de fokkerij als blijkt dat er risico’s zijn voor de pups. Neem bijvoorbeeld de fokkers van Kennel van het Demsterwold: hun teef No Limits van het Demsterwold kreeg helaas in haar eerste nest een nakomeling met epilepsie.  

Lees verder...

De rasvereniging Hollandsche Sint Bernardclub kwam dit jaar in het nieuws omdat ze doelbewust fokken met lijnen waar epilepsie voorkomt. Nu is er eindelijk nieuw beleid vastgesteld. Dit nieuwe fokbeleid gaat wel lijnrecht in tegen de adviezen van Paul Mandigers en de Raad van Beheer.

Lees verder...

Dier&Recht heeft een schikking getroffen met de fokker van een Sint Bernard met de ernstige erfelijke aandoening epilepsie. Een sterke zaak, maar toch bleef de vergoeding beperkt tot een fractie van de kosten. Waar lag dat aan?

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht