Erfelijke aandoeningen bij de Engelse Bulldog

English Bulldog

De Engelse Bulldog heeft zwaar te lijden onder zijn onnatuurlijke raskenmerken. In de natuur zouden deze honden binnen de kortste keren het loodje leggen. Zij zijn snel kortademig, bewegen zich moeilijk voort en velen zijn zelfs niet in staat om zich op een natuurlijke manier voort te planten. Hier moeten vaak kunstmatige inseminaties en keizersneden aan te pas komen (dystocia).

Van alle rassen zijn zij het meest berucht om het brachycefaal obstructief syndroom, wat tot ernstige benauwdheid en de verstikkingsdood kan leiden. Tevens gaan zij nog vaak gebukt onder ander ongerief, zoals oogaandoeningen, allergieën, eczeem en oorontstekingen. De aandoeningen manifesteren zich al op jonge leeftijd en de hond kan er zijn hele leven last van houden. Het is treurig dat de meeste aandoeningen regelrecht voortvloeien uit de rasstandaard. De Engelse Bulldog wordt gemiddeld slechts 8 jaar. 

Zeer hoog risico op erfelijke aandoeningen
Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen: 37
Tips & advies
Aandoeningen Minpunten Risico
Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader)
Atopie (omgevingsallergie)
Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel)
Cherry eye (opgezwollen derde ooglid)
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak")
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel)
Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren)
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt)
Dermatitis van de staart (huidontsteking aan de staart)
Distichiasis (haren op de ooglidrand)
Dystocia (moeilijke geboorte)
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden)
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog)
Entropion (naar binnen krullende oogleden)
Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid)
Hartebasistumoren (kanker van het hart)
Hemivertebra (half aangelegde wervels)
Hersentumor (kanker van de hersenen)
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup)
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien)
Hydrocephalus (waterhoofd)
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon)
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht)
Lymfoom (lymfeklierkanker)
Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet)
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang)
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip)
Patella luxatie (losse knieschijf)
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon)
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader)
Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop)
Spina bifida (open ruggetje)
Spondylose (vergroeiing tussenwervels)
Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten)
Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp)
Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis')
Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers)
Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) Bavegems | BP | CIDD | Peelman LJ, 2009
Atopie (omgevingsallergie) LICG, 2016
Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel) Baller L et al., 2012 | Bannasch D et al., 2010 | CIDD | Fasanella et al | IDID | LICG, 2011 | LICG, 2016 | O'Neill DG et al., 2015 | Peelman LJ, 2009 | Professionals Diergeneeskunde, 2011 | RSI RvB
Cherry eye (opgezwollen derde ooglid) CIDD | IDID | LICG, 2016 | PremontJE
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak") Langenakens
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) GI | IDID | Peelman LJ, 2009
Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren) IDID
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) CIDD
Dermatitis van de staart (huidontsteking aan de staart) Professionals Fokkerij, 2011
Distichiasis (haren op de ooglidrand) CIDD | Professionals Diergeneeskunde, 2011
Dystocia (moeilijke geboorte) Evans KM et al., 2010 | IDID | LICG, 2011 | LICG, 2016 | Professionals Fokkerij, 2011 | Wydooghe E.
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) Peelman LJ, 2009
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) Orthopedic Foundation for Animals, 2014, ED
Entropion (naar binnen krullende oogleden) CIDD | LICG, 2016 | Read RA et al., 2007
Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid) LICG, 2016
Hartebasistumoren (kanker van het hart) UU
Hemivertebra (half aangelegde wervels) CIDD | IDID | Peelman LJ, 2009
Hersentumor (kanker van de hersenen) Song R.B. Intracranial Neoplasia
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) Baller L et al., 2012 | CIDD | LICG, 2016 | Orthopedic Foundation for Animals, 2014, HD
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) CIDD | LICG, 2011 | LICG, 2016 | Peelman LJ, 2009 | RDA
Hydrocephalus (waterhoofd) CIDD | Peelman LJ, 2009
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) RDA
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) Baller L et al., 2012 | CIDD
Lymfoom (lymfeklierkanker) TeskeE
Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet) Professionals Diergeneeskunde, 2011
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) LICG, 2016
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) CIDD | IngwersenW
Patella luxatie (losse knieschijf) Orthopedic Foundation for Animals, 2013, PL
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) CIDD | Peelman LJ, 2009
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) Bavegems | BP | CIDD | IDID | LICG, 2016 | Peelman LJ, 2009
Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop) BP
Spina bifida (open ruggetje) CIDD | IDID
Spondylose (vergroeiing tussenwervels) Kranenburg HJC et al., 2011
Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten) Bavegems | CIDD | Peelman LJ, 2009
Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp) CIDD | LICG, 2016 | Peelman LJ, 2009 | Professionals Fokkerij, 2011
Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis') CIDD
Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers) Bavegems | BP | CIDD

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht