Petitietekst stop epilepsie

Geachte fokkers, bestuursleden van rashondenverenigingen en Raad van Beheer en overheid, 

Ik maak me grote zorgen over de hoge mate waarin rashonden, waaronder de Toller (Nova Scotia Duck Tolling Retriever), aan epilepsie lijden. Nederlandse fokkers gebruiken honden voor de fokkerij van wie bekend is dat ze epilepsie overdragen. Dit is zeer onzorgvuldig en bij wet verboden. Ik roep u op uw verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van deze rashonden, want dit moet stoppen!

Goed fokbeleid nodig om vreselijke ziekte te voorkomen
Epilepsie kan niet worden genezen. Voorkomen is daarom essentieel. Voor sommige rassen bestaat een DNA-test om epilepsie op te sporen, maar voor de meeste rassen niet. Grondig onderzoek naar de stamboom is een vereiste voor het fokken van gezonde pups. Het fokken met lijders aan epilepsie en hun directe familieleden en nakomelingen moet worden uitgesloten. Veterinair specialist Paul Mandigers, het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en het Medisch Centrum voor Dieren bevestigen dit advies.

Rasvereniging en Raad van Beheer falen
Uit ons onderzoek blijkt dat zowel rasverenigingen als de Raad van Beheer falen in hun rol. De rasvereniging keurt honden goed als fokdier bij wie overduidelijk epilepsie in de stamboom zit. Veel fokdieren hebben broers of zussen die aan de ziekte lijden of eraan zijn overleden. De Raad van Beheer publiceert stambomen en suggereert aan consumenten dat een stamboomhond met zorg is gefokt. Toch heeft de Raad geen aantoonbare stappen ondernomen om het onzorgvuldige fokbeleid te voorkomen of aan te pakken.

Mijn oproep
In de wet artikel 3.4 Besluit houders van dieren staat dat het verboden is “te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.” Voor zover mogelijk moeten fokkers volgens deze wet voorkomen dat “ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen.”

Erfelijke epilepsie is een zeer ernstige afwijking. De wet is duidelijk. Fokkers, rashondenverenigingen en Raad van Beheer, ik wil dat u uw verantwoordelijkheid neemt en met maatregelen komt om epilepsie te voorkomen. Ik wil dat u risicodieren uitsluit van de fok en dat, indien sprake is van een hoge mate van inteelt, outcross wordt toegepast om de genenpoel te vergroten en de kans op erfelijke epilepsie te verkleinen. De overheid vraag ik hiervoor duidelijke criteria op te stellen, zodat de wet gehandhaafd kan worden.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

 

Ja, ik wil een einde aan epilepsie bij rashonden!

Ik maak me grote zorgen over de hoge mate waarin rashonden, waaronder de Toller en de Sint Bernard, aan epilepsie lijden. Nederlandse fokkers gebruiken honden van wie bekend is dat ze epilepsie overdragen. Dit is bij wet verboden. Ik roep fokkers, rashondenverenigingen, de Raad van Beheer en de overheid op verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van deze rashonden, want dit moet stoppen!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht