Over Dier&Recht

Daar waar meestal eindeloos wordt gediscussieerd, onderneemt Dier&Recht actie: we hebben de RashondenWijzer ontwikkeld om de problemen in kaart te brengen, we dagen malafide rashondenfokkers en organisaties van fokkers voor de rechter, we doen structureel onderzoek naar erfelijke ziektes bij honden en voeren een sterke politieke lobby voor betere rechtsbescherming van dieren en hun baasjes!

Sinds 2011 actief voor de rashonden
In 2011 lanceerde Dier&Recht de Rashondenwijzer. Op dat moment wist het publiek nog vrijwel niets van alle erfelijke ziektes en afwijkingen bij rashonden; fokkers ontkenden de problemen en de politiek keek weg. In de jaren die volgden, won de Rashondenwijzer aan populariteit vanwege haar heldere voorlichting en kwamen we regelmatig op televisie met misstanden.

Degelijk onderzoek
Dier&Recht bestaat uit een klein maar slagvaardig team van juristen, dierenartsen, genetici en kynologen. De stichting baseert haar campagnes op wetenschappelijke rapporten. Dier&Recht staat voor goed onderbouwde campagnes, projecten en onderzoeken.

Vooruitgang
Dier&Recht voert als enige organisatie echt oppositie tegen de gevestigde belangen. Dat is opmerkelijk, want Dier&Recht is een kleine en relatief nieuwe organisatie. Gelukkig boeken we vooruitgang. Het doorfokken met zieke rashonden is sinds 2014 bij wet verboden (wetsartikel 3.4 Besluit houders van dieren). Onder druk neemt de officiële kynologie mondjesmaat maatregelen tegen inteelt en uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de dieren.

Weerstand
De weerstand tegen echte veranderingen is evenwel heel erg groot. Allerlei machtige instanties, met inbegrip van het ministerie, de rashondenverenigingen, de Raad van Beheer en zelfs wetenschappelijke instellingen, vormen regelmatig één blok. Ze beschermen de bestaande fokpraktijken, ondanks dat die de oorzaak zijn van veel ellende.

Kom jij een reclame- of media-uiting met kortsnuiten tegen? Meld het ons! Met een misvormd dier maak je immers geen reclame. Wij informeren het betreffende bedrijf over de ernstige problemen, en vragen het om geen reclame te maken met misvormde honden.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht