Nieuws

17 maart 2016 14:42

Een Duitse herder die nauwelijks op zijn benen kon staan, won bij internationale hondenshow Crufts afgelopen maandag de prijs voor de mooiste hond van het ras.

Lees verder...

9 februari 2016 12:12

Wettelijk is het verplicht om voor zover mogelijk te voorkomen dat er honden geboren worden met een erfelijke aandoening zoals ichthyosis. Het betekent dat fokkers bij beide honden, waarmee gefokt gaat worden, vooraf het DNA dienen te testen.

Lees verder...

9 februari 2016 12:10

Dankzij honderden crowdfunders hebben we het doelbedrag van 9.000 euro voor de rechtszaak tegen malafide fokkers van golden retrievers bijeen gekregen.

Lees verder...

28 januari 2016 18:15

Bij een vergelijking van het DNA van wolf, zwerfhond (naturashond) en rashond blijkt dat de genetica van rashonden het zwakste is. Dit verklaart voor een belangrijk deel het grote aantal erfelijke aandoeningen van rashonden. De kleine omvang van de populatie en sterke kunstmatige selectie op kenmerkende eigenschappen van het ras heeft onbedoeld tot veel schadelijke genetische mutaties geleid, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Lees verder...

27 november 2015 19:28

U wilt een rashond kopen. Regelmatig blijkt dat rashonden last hebben van erfelijke aandoeningen, terwijl dit voorkomen had kunnen worden door de fokker. De gevolgen voor zowel hond als baasje kunnen groot zijn: de hond is soms een leven lang ziek. Voor de familie kan een ziek dier heel belastend zijn en de medische kosten kunnen hoog oplopen. Het is evenwel niet eenvoudig om een betrouwbare fokker te vinden.

Lees verder...

7 november 2015 17:05

In de zaak met Golden Retriever Pebbles, die lijdt aan Ichthyosis, hebben onze juridische acties succes gehad. De fokker heeft de rechtszaak tegen hem afgekocht en hij betaalt ruim € 4.500,- schadevergoeding.

Lees verder...

7 november 2015 16:06

Helaas zijn er nog veel fokkers die geen DNA-testen uitvoeren. Hierdoor lijdt een groot deel van de Golden Retrievers aan een huid- of oogaandoening. Dier&Recht klaagt deze fokkers aan. Om de rechtszaak tegen deze fokkers mogelijk te maken start Dier&Recht een crowdfundingcampagne.

Lees verder...

6 november 2015 11:11

Zaterdagavond 7 november besteedt tv-programma Kassa aandacht aan het treurige verhaal van Saskia Glas en haar Golden Retriever Pebbles. Pebbles heeft de erfelijke aandoening Ichthyosis en daardoor chronische last van jeuk.

Lees verder...

29 oktober 2015 15:39

Wat gebeurt er als je een hond zonder snuit en staart kruist met een hond zonder snuit en staart? Dan krijg je een hond zonder snuit en zonder staart, dat ligt voor de hand. Toch zegt de NVWA geen criteria te hebben om te kunnen controleren op het fokken met Franse Bulldogs.

Lees verder...

31 juli 2015 11:02

Dier&Recht heeft voor de eigenaresse van een Border Collie een rechtszaak aangespannen tegen een fokker uit de Drentse gemeente Tynaarlo. De fokker wilde de hond niet meer teruggeven, nadat ze deze tijdelijk had meegenomen voor fokdoeleinden.

Lees verder...

2 juli 2015 14:35

Niet alle rechtszaken worden beslecht met een vonnis. In een zaak met een Welsh terriër die een waslijst aan erfelijke aandoeningen met zich meedraagt, koos de fokker er voor om vlak voor de zitting alsnog te schikken voor een bedrag van € 3.200. Wat was er aan de hand?

Lees verder...

8 mei 2015 14:39

Goed nieuws over de chihuahua-rechtszaak! Alle eisen tot schadevergoeding zijn door de kantonrechter toegewezen. Dit betekent dat de fokker een bedrag van ruim € 4.200 plus de wettelijke rente zal moeten betalen aan de eigenaar van de chihuahua.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht