Sint Bernardfokkers: stop met fokken van vermoedelijke dragers van epilepsie!

Het gebeurt nog steeds: Sint Bernardfokkers fokken met broers, zussen of ouders van honden die epilepsie hebben. Dier&Recht neemt zonder uitzondering afstand van alle fokkers die zich niet houden aan de adviezen van epilepsiedeskundige Paul Mandigers.

Excuses om toch met een broer of zus te fokken

Er zijn altijd wel excuses aan te bedenken om toch met een vermoedelijke drager van epilepsie te fokken. Een van de veelgebruikte excuses is bijvoorbeeld dat er maar een nakomeling epilepsie had of dat het niet bewezen is dat het om erfelijke epilepsie gaat. Epilepsiedeskundige Paul Mandigers was hierover heel duidelijk: het belang van het ras en de toekomstige eigenaar moeten prevaleren!

Als epilepsie vaker bij een bepaald ras voorkomt en de erfelijkheid is onduidelijk dan weegt het belang van het ras zwaarder dan dat van een individu. Hoe mooi of fraai deze reu of teef ook mag zijn. Immers als een patiënt goed is opgewerkt, en er is niets afwijkends gevonden, wat blijft er dan nog over aan differentiaal diagnoses (=andere mogelijke ziekteoorzaken)? Misschien moeten we dus juist bij een ziekte als epilepsie (welke moeilijk te bewijzen is) vaker simpelweg stellen dat het primaire epilepsie is. Hierbij prevaleert dus het belang van het ras maar ook dat van een toekomstige eigenaar. Immers hebt u wel eens een hond met epilepsie gehad?

Niet fokken met vermoedelijke dragers

De afgelopen jaren is het keer op keer herhaald door specialisten: is er geen DNA-test beschikbaar dan moet je vermoedelijke dragers uitsluiten uit de fokkerij. Dat zijn broers, zussen en ouderdieren van de dieren die lijden aan epilepsie. Uit de antwoorden van Kamervragen kwam dezelfde conclusie.

Openbare database bijhouden

Om zo goed mogelijk te bepalen met welke honden wel gefokt kan worden is het nodig dat alle Sint Bernards die lijden/leden aan epilepsie in een openbare database komen te staan. Eerlijkheid en openheid zijn absolute voorwaarden om epilepsie uit te bannen!

Outcross als optie niet uitsluiten

Als alle broers, zussen en ouders van deze dieren uit de fok worden gehaald dan betekent dat waarschijnlijk dat er niet genoeg fokdieren overblijven om inteelt tegen te gaan. Fris bloed moet dan komen door het kruisen met honden van een ander ras. Dit is dé essentie om erfelijke ziektes zoals epilepsie uit te bannen en de genenpoel gezond te krijgen.

Samenwerken is de enige oplossing

Wij roepen alle Sint Bernardfokkers op om te stoppen elkaar zwart te maken, en om zich 100 procent in te zetten om epilepsie uit te bannen uit het door hen zo geliefde ras! Volg vanaf nu het advies van specialist Paul Mandigers en fok niet met broers, zussen en ouders van lijders aan epilepsie!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht