Werknemer Raad van Beheer fokt zelf illegale honden

Zoals bekend is de Raad van Beheer de overkoepelende organisatie voor hondenfokkers in Nederland. We wezen er al eerder op dat deze organisatie vaak meer belang lijkt te hechten aan financiële belangen dan aan hondenwelzijn. Zo blijft de Raad stug stambomen verstrekken aan illegaal gefokte Mopshonden en Franse Bulldogs met veel te korte snuiten.

Nu blijkt ook nog dat een medewerker van de Raad van Beheer openlijk de Nederlandse wet overtreedt!

Medewerker Raad van Beheer fokt illegale Mopshonden

Deze persoon is werkzaam bij de Raad van Beheer en in die functie adviseert zij aangesloten fokkers. Daarnaast fokt zij Mopshonden. Op haar website meldde zij in februari de geboorte van een nestje Mopshonden.

Fokdieren met veel te korte snuiten

Als wij kijken naar de ouderdieren van dit nest, dan mag je volgens de wet niet fokken met deze honden. De snuiten zijn veel korter dan de minimale lengte die wettelijk is toegestaan (een derde van de kop). Ook zijn de neusgaten van beide ouders onvoldoende open. Deze eigenschappen vergroten de kans op allerlei fysieke aandoeningen bij het nageslacht.

Het is onbegrijpelijk dat iemand met zo’n voorbeeldfunctie tegen alle regels in blijft fokken met deze honden. Het lijkt daardoor ook zeer onwaarschijnlijk dat deze persoon zelf ooit zal optreden tegen andere fokkers die deze wet overtreden.

Melding bij de NVWA

Dier&Recht heeft het nest van deze fokker inmiddels gemeld bij de NVWA. Het is treurig, maar helaas typerend, dat medewerkers van de Raad van Beheer schaamteloos een wet overtreden die ze zelf horen te handhaven. De organisatie heeft jarenlang ongestraft haar gang kunnen gaan, met rampzalige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van Nederlandse rashonden.

Nu er eindelijk van buitenaf wordt ingegrepen, lijkt de organisatie zichtbaar moeite te hebben met de ‘bemoeienis’ van buiten. En dat is jammer, want deze regels zijn hoognodig om de gezondheid en het welzijn van rashonden te verbeteren.

Meld ook foute fokkers

Vind jij ook dat elke hond recht heeft op een gezond lichaam? Als iemand honden fokt met veel te korte snuitjes en afgesloten neusgaten, meld het dan bij ons. Samen maken we van zieke rassen weer gezonde honden!

 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht