Verboden om te fokken met dragers van epilepsie

Bij de beantwoording van de Kamervragen van 29 januari over epilepsie bij Toller Retrievers zegt minister Schouten: “Het bewust fokken met dragers van erfelijke ziekten zoals epilepsie is een overtreding van artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren.” Ook geeft de minister aan dat ze verwacht dat de Raad van Beheer en rasverenigingen snel met een fatsoenlijk fokbeleid komen.

Broers, zussen en ouders van honden met epilepsie zijn dragers van epilepsie

In de antwoorden op de Kamervragen wordt genoemd welke honden worden beschouwd als dragers van epilepsie. Op de eerste plaats zijn dat honden waarbij uit een DNA-test blijkt dat ze drager zijn. Wanneer er geen DNA-test beschikbaar is, is het oordeel van een specialist leidend.

Neuroloog en dierenarts Paul Mandigers, specialist op het gebied van epilepsie, geeft keer op keer aan dat broers, zussen en ouders van honden met epilepsie niet in de fokkerij moeten worden ingezet. Fokkers die dit wel doen overtreden dus de wet!

Sint Bernardfokkers en Tollerfokkers moeten hun fokbeleid aanpassen

De minister geeft ook aan dat fokkers van Sint Bernardhonden en Nova Scotia Duck Tolling Retrievers op korte termijn afspraken moeten maken met de Raad van Beheer over een fokbeleid dat aan de wet voldoet. Ook verwacht de minister een stevige aanpak vanuit de Raad van Beheer om erfelijke epilepsie bij rashonden verder terug te dringen.

Dier&Recht ging in op het verzoek van de Raad van Beheer om mee te denken

Nadat de Raad van Beheer Dier&Recht had verzocht om mee te denken over manieren om erfelijke epilepsie terug te dringen, heeft onze dierenarts Kelly Kessen meerdere malen contact gezocht met het Bestuur van de Raad van Beheer. Ze heeft op het verzoek van de Raad (schriftelijk) geantwoord met een voorstel voor passende maatregelen. Helaas heeft de Raad van Beheer nog altijd niet gereageerd.

Dier&Recht heeft weinig vertrouwen in een doelgerichte aanpak van de Raad van Beheer. Maar hopelijk vergissen we ons en komt de Raad van Beheer op korte termijn wél met stevig beleid!

Vind je ook dat er een einde moet komen aan erfelijke epilepsie onder rashonden? Teken de petitie!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht