Ook Tollers lijden vaak aan epilepsie: Kamervragen gesteld

Dinsdag 28 januari bood Dier&Recht de leden van de Tweede Kamer een rapport aan over epilepsie bij de Novia Scotia Duck Tolling Retriever (Toller). Dit is het zoveelste ras dat te kampen heeft met een groot aantal gevallen van erfelijke epilepsie – een gevolg van inteelt en van het inzetten van epilepsiedragers in de fokkerij.

Diverse Kamerleden spraken zich uit voor betere handhaving, en Kamerlid Moorlag (PvdA) stelde Kamervragen over deze zeer ernstige ziekte bij de Tollers.

Kamerleden willen handhaving

Tijdens het aanbieden van de petitie sprak een aantal bezorgde Kamerleden zich duidelijk uit. Kamerleden Wassenberg (PvdD), Von Martels (CDA), Grauss (PVV) en Moorlag (PvdA) waren het erover eens dat meer toezicht en strikte handhaving door de overheid hard nodig zijn. Daarbij werd benadrukt dat de fokkerij af moet van raszuiverheid en inteelt, en dat fokkers die willens en wetens zieke dieren blijven fokken, zwaar gestraft moeten worden.

Adviezen van specialisten niet opgevolgd

Kamerlid Moorlag vraagt waarom rasverenigingen en de Raad van Beheer de adviezen van dierenarts-specialist Paul Mandigers nog steeds niet hebben verwerkt in strenge regels, zoals ze vorig jaar beloofden naar aanleiding van de problemen bij de Hollandse Sint Bernard Club.

De adviezen van epilepsiedeskundige Paul Mandigers zijn eenvoudig en makkelijk in regels te vatten. Het gaat er bijvoorbeeld om dat broers, zussen en ouders van honden met epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij.

Database bijhouden

Verder vraagt Kamerlid Moorlag naar de optie om een openbare database in te richten van erfelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld epilepsie. Lijders aan de ziekte, en hun broers, zussen en ouders komen dan in deze database te staan, zodat fokkers te allen tijde op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken. Dan kunnen ze de juiste keuze maken in de fokkerij. Dit is volgens Dier&Recht hard nodig om de kans op epilepsie in de toekomst drastisch te verlagen.

Wil je helpen in de strijd tegen epilepsie bij de Tollers? Teken de petitie!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht