Campagne tegen reclames met kortsnuiten succes

Sinds wij in maart 2018 begonnen met de campagne tegen het gebruik van (afbeeldingen van) kortsnuitige honden in reclames en op producten, hebben we veel successen geboekt. Veruit de meeste bedrijven bleken bereid hun medewerking te verlenen en hun beleid aan te passen.

Het eerste succesverhaal
Ons eerste succes was geen kleintje: ABN AMRO gebruikte de Mopshond om z’n diensten aan te prijzen. Nadat RashondenWijzer de bank wees op de schadelijke uiterlijke kenmerken van deze hond, werd het beleid aangepast. In de toekomst zullen ze voor reclame-uitingen geen zieke rassen meer gebruiken. Op ons aandringen stopten ze zelfs de lopende campagne. Wij zijn ABN AMRO hier erg dankbaar voor.

Bedrijven die niet mee wilden werken
Er zijn echter ook minder welwillende bedrijven: H&M bijvoorbeeld. Met dit bedrijf hebben wij veel en intensief contact gehad, maar ze bleven ons doorverwijzen naar het moederbedrijf in Zweden – en dat gaf niet thuis. We hebben de strijd op moeten geven. Helaas worden er dus door H&M nog steeds shirtjes gedrukt met kortsnuiten erop.

De aanhouder wint
Sommige bedrijven reageerden niet op onze mails; die hebben we telefonisch benaderd. Vaak gingen ze dan alsnog overstag. Een enkele keer kregen we een boze medewerker aan de telefoon.

En dan toch nog de fout in...
Ook waren er bedrijven die toegezegd hadden geen kortsnuiten meer te gebruiken, maar die we daar later alsnog op betrapten. Ook deze bedrijven hebben we opnieuw benaderd. Ze beloofden alle beterschap. Helaas is het wel zo dat reclames die op Facebook zijn gebruikt, daar nog lang circuleren. Daar kunnen de bedrijven niet zoveel aan doen.

Toch een groot succes
Al met al kunnen we zeggen dat de campagne een succes is! De meeste bedrijven passen hun beleid aan, er is meer bewustwording... en inmiddels zijn de veel te korte snuitjes ook verboden!

Blijft u vooral uw beeldmateriaal inzenden: wij zorgen ervoor dat de bedrijven benaderd worden!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht