Foute fokkers opgelet: inspecties beginnen (eindelijk)!

Begin deze maand zijn de inspecteurs van de NVWA getraind om de handhavingscriteria voor kortsnuitige honden te kunnen toepassen. Fokkers die doorfokken met deze honden krijgen dan een fokverbod opgelegd. Er volgen geldelijke boetes als ze het fokverbod negeren.

Fokverbod sinds maart 2019
Sinds juni 2014 mag er al niet meer worden gefokt met extreem kortsnuitige honden zoals Mopshonden, Franse- en Engelse Bulldogs en Pekingeesjes. Dit werd vastgelegd in artikel 3.4 Besluit houders van dieren. Deze wet werd tot op heden niet gehandhaafd. Voor inspecteurs van de overheid was het onduidelijk wat een te korte snuit precies inhield. Daarom werden er specifieke criteria opgesteld, die eind maart van kracht gingen.

Criteria snuitlengte, neusopeningen, oogvorm
De criteria – die zijn opgesteld door dierenartsen van de faculteit diergeneeskunde – zijn aan de schedel meetbaat. Dit maakt het voor de inspecteurs eenvoudig om te beoordelen of fokkers in overtreding zijn van de wet. Met een liniaal is nu vast te stellen of een neus van een fokdier te kort is of niet. Dit geldt ook voor het beoordelen van de ogen, de neusopeningen en de huidplooi op de neus.

Meld foute fokkers
Het einde van de fokkerij van benauwde honden in Nederland is hiermee dan eindelijk echt in zicht. Wij zijn daar blij mee. Wil je de honden helpen meld dan bij RashondenWijzer foute fokkers. Dit kan anoniem. Medewerkers van RashondenWijzer beoordelen dan zo snel mogelijk of er een handhavingsverzoek bij de overheid in gediend kan worden.

Heb jij een tip of een klacht over een fokker? Stuur ons dan een e-mail op info@raskattenwijzer.nl

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht