Epilepsie geen enkele prioriteit bij Hollandsche Sint Bernard Club

Naar aanleiding van de media aandacht over het slechte fokbeleid van de Sint Bernard, beloofde de Raad van Beheer snel actie te ondernemen om in samenwerking met de Hollandsche Sinte Bernard Club het fokbeleid te verbeteren. Maar maanden later zijn er nog steeds geen nieuwe regels en kunnen risicodieren ongehinderd worden ingezet. Nieuwe regels lijken nog ver weg.

De belofte van Raad van Beheer
Op 11 mei jl. beloofde de Raad van Beheer in een reactie op de media-aandacht over het onderwerp het volgende: Zoals aangegeven zullen wij samen met de veterinair specialist op zeer korte termijn in overleg gaan met de rasverenigingen over het fokbeleid om erop toe te zien dat dit zo snel mogelijk aangepast wordt naar de huidige inzichten.
Het is inmiddels ruim drie maanden geleden en er zijn nog steeds geen aankondigingen voor nieuwe regels.

Experts van ECGG gaven advies
Op 5 juni hebben medische experts van de faculteit Diergeneeskunde en het ExpertiseCentrum Genetica voor Gezelschapsdieren (ECGG)  duidelijk advies gegeven in een overleg waar ook de Raad van Beheer aanwezig was. Helaas blijkt uit de laatste mailing van de HSBC dat ze niet langer gebruik maken van de adviezen van het ECGG. Het is zeer teleurstellend dat de HSBC de duidelijke adviezen van deze experts niet meteen heeft geïmplementeerd.

Aankeuringen voor fokkerijdieren niet aangepast
Op de website van de HSBC staan nog steeds dieren als goedgekeurd voor de fokkerij aangemerkt. Zoals Nikan, Noa, Onana, Once Upon a Time en Chianti en Odette, deze Sint Bernards zijn aangemerkt als (mogelijke) dragers van het epilepsiegen.[1] [2] Dit betekent dat er nog steeds mee mag worden gefokt volgens de rasvereniging. Dit getuigt niet van een actief beleid om de situatie te veranderen.

Verenigingsfokreglement niet aangepast
In het fokreglement staan de regels waar fokkers die aangesloten zijn bij de vereniging zich moeten houden als ze honden fokken. Sinds maart 2015 is er bij de HSBC geen wijziging meer doorgevoerd, ook op de website staan geen wijzigen of waarschuwingen omtrent het fokken met belaste honden.

Teken de petitie: help mee!
Het is een schande dat honden en eigenaren de dupe zijn van een fokbeleid dat niet deugd. Dat De Raad van Beheer, de rasvereniging en de betrokken fokkers zich niet inzetten voor een echt gezonde fokkerijpraktijk, is ronduit schrijnend. Wij vragen nogmaals om de petitie te tekenen om zo te helpen deze misstanden uiteindelijk de wereld uit te helpen.

Wil je helpen in de strijd tegen epilepsie bij rashonden? Teken de petitie en doneer!

Heb jij een tip of een klacht over een fokker? Stuur ons dan een e-mail op info@rashondenwijzer.nl


Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht