HSBC besluit ondergronds te gaan fokken

De HSBC, de Hollandsche Sint Bernard Club heeft besloten een deel van de internetpagina offline te zetten. In plaats van openheid van zaken te geven, besluit deze rasvereniging tot het tegenovergestelde.

Geen openheid meer over dekkingen en geboorteberichten Sint Bernards
De HSBC heeft besloten dekmeldingen en geboorteberichten niet meer online te publiceren. Nu is het niet meer openbaar welke ouderdieren in de fokkerij worden ingezet. Voor toekomstige pupkopers is het dus moeilijker op voorhand te weten waar ze aantoe zijn.

In de nieuwsbrief die onder leden werd verspreid staat het volgende:

…De HSBC en haar fokkers blijven wat Dier en Recht betreft onder een vergrootglas liggen. Dier en Recht blijft via www.rashondenwijzer.nl , zaken publiceren die verschillende HSBC-fokkers in een kwaad daglicht zetten. Mogelijk worden er gegevens vanaf de HSBC-website gehaald. Het betreft vooral geboorteberichten en dekmeldingen, die nu herhaaldelijk door Dier en Recht worden gebruikt. Om deze reden heeft het bestuur besloten om op de website van de HSBC de betreffende pagina’s tot einde van het jaar buiten werking te zetten.

De rasvereniging beschuldigt Dier&Recht geen verhaal bij de vereniging te hebben gehaald over het fokken met lijnen waarin epilepsie voorkomt, maar weerlegt geen enkele van de in het rapport bewezen feiten.

HSBC in overleg met ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren: hoe verder?
In dezelfde nieuwbrief wordt tevens de komende fokkersbijeenkomst van 23 juni aangekondigd. Daar worden fokkers bijgepraat over de bijeenkomst tussen HSBC, het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en epilepsiedeskundige Paul Mandigers, over hoe het nu verder moet met de fokkerij van Sint Bernards. Ook de Raad van Beheer was aanwezig bij dit overleg. Hiermee bekent de rashondenvereniging kleur!

Fok niet met dragers!
Voor Dier&Recht is het al lang duidelijk. Bij een ras waar epilepsie een probleem is, moeten (vermoedelijke) dragers uit de fokkerij gehaald worden. Minister Schouten gaf dit duidelijk aan in de antwoorden op de Kamervragen. Wij gaan ervanuit dat dit op de fokkerijbijeenkomst besproken zal worden en dat dit zeer snel in het verenigingsfokreglement zal worden doorgevoerd.

Meehelpen in de strijd tegen epilepsie bij rashonden? Dat kan! Teken de petitie en doe een donatie!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht