Het fokken van Mopshonden is illegaal, andere rassen volgen

Commedia, de vereniging van fokkers van Mopshonden, stopt per direct met het fokken van Mopshonden. Nieuw beleid van de overheid verbiedt namelijk om honden met te korte snuiten te blijven kruisen. Kortsnuitige honden lijden onder chronische aandoeningen en kunnen niet natuurlijk geboren worden. Dier&Recht roept alle rasverenigingen op die kortsnuiten fokken, dit voorbeeld te volgen.

Veel meer kortsnuitige rassen
Volgens recent gepubliceerde criteria moet de snuit van een hond minimaal een derde van de kop zijn. Dat betekent het einde van de Mopshond zoals die nu gefokt wordt, maar bijvoorbeeld ook van de populaire Engelse- en Franse Bulldog en nog wel twintig andere rassen. In een verklaring stelt het ministerie van LNV dat inspecteurs van de NVWA beginnen met de concrete handhaving.

Goed voorbeeld
Commedia wacht handhaving niet af en staakt direct de fokkerij. In EditieNL geeft voorzitter Arjan Sterk uitleg. De rasvereniging wil er alles aan doen om zich in het vervolg wel aan de wet te houden en gezonde honden te fokken.

Op de site zegt de vereniging: Aangezien het ministerie van mening is dat het fokken met honden met schadelijke uiterlijke kenmerken al verboden is vanaf het inwerking treden van het besluit houders van dieren (2014), moeten we ook concluderen dat onze interne reglementen voor een deel in strijd waren en zijn met dit besluit. Het VFR (verenigingsfokreglement) is op dit moment in zijn geheel niet van kracht, omdat fokken tot nader orde verboden is.

Resultaat jarenlange strijd
Dier&Recht strijdt al jaren tegen het fokken van honden zonder snuit en is blij met het besluit van Commedia, die hierin wereldwijd een voortrekkersrol inneemt. Hans Baaij, directeur van Dier&Recht: “We blijven de druk erop houden, ook bij andere rasverenigingen voor kortsnuiten, en dienen waar nodig handhavingsverzoeken in tegen fokkers die blijven fokken met honden met te korte snuiten.” 

Uitleg over het stoplichtsysteem fokkerij
Het ministerie gebruikt een stoplichtsysteem. Rood geldt voor honden met een snuitlengte korter dan een derde van de schedel, zoals de Mopshond en Engelse en Franse Bulldog. Fokken met deze honden is per direct verboden. Groen staat voor een snuitlengte van de helft van de schedel, waarmee wel gefokt mag worden. Voor oranje geldt een overgangsregeling: honden met een snuitlengte tussen een derde en de helft van de schedel mogen nog worden gebruikt voor de fok, mits ze voldoen aan andere criteria die aan het fokken gesteld worden.

Wil je helpen schadelijke uiterlijke kenmerken bij rashonden te voorkomen, meld je aan voor de nieuwsbrief en doneer!

 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht