Dier&Recht blij met belofte van Raad van Beheer

Dier&Recht is blij met het uitgebreide antwoord van de Raad van Beheer over ons rapport over  het falende beleid van fokkers, de rasvereniging en de Raad van Beheer bij het terugdringen van epilepsie.  De toezegging dit groeiende probleem grondig aan te pakken, resulteert in een aantal beloftes, maar roept ook vragen op. Kelly Kessen, dierenarts bij Dier&Recht, zet ze op een rijtje.

Raad van Beheer erkent de problemen en belooft beterschap
De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie voor fokkers en rasverenigingen, schrijft in haar reactie op ons rapport en de uitzending van Kassa: “Het voorbeeld dat nu aan de orde is, laat zien dat in deze structuur van het bepalen van een fokbeleid voor een ras verbetering mogelijk is voor de Raad van Beheer”. De conclusie dat ‘stringenter fokbeleid’ nodig is, komt wat laat, maar is ons uit het hart gegrepen.

Verantwoordelijkheid ligt niet bij de dierenarts
De toezegging van de Raad van Beheer dat er regels worden ontwikkeld waaraan alle Sint Bernards met stamboom aan moeten voldoen, klinkt veelbelovend. Net als het voornemen van de Raad van Beheer alle dierenartsen te informeren over de problematiek binnen het ras. Toch wringt de oproep aan dierenartsen om gegevens over Sint Bernards waarbij epilepsie wordt geconstateerd te delen met de rasverenigingen en de Raad van Beheer. Dit legt de verantwoordelijkheid immers bij dierenartsen, terwijl die primair bij de fokker hoort te liggen. Daarnaast: waarom dierenartsen alleen vragen epilepsie bij Sint Bernards te melden? Epilepsie is een probleem dat bij veel meer rassen voorkomt.

Risicodieren uitsluiten van de fokkerij: een simpele maatregel direct toepasbaar
Toch concludeert Dier&Recht met verbazing dat een simpele oplossing niet direct werd ingevoerd, toen de epilepsie in 2015 bij de HSBC als probleem werd geïdentificeerd. Raad van Beheer verwijst naar internationale onderzoeken die lopen om een DNA-test te ontwikkelen voor epilepsie bij de Sint Bernard. Het advies is zolang er geen DNA-test  is, vermoedelijke dragers, dus directe familieleden van lijders (broers, zussen en ouders), meteen uit te sluiten van de fok.

En waarom claimt de Hollandsche Sint Bernard Club (HSBC) dit wel te doen, onterecht zo blijkt uit het rapport van Dier&Recht? Juist nu er nog geen gen bekend is, moet er niet gefokt worden met risicodieren als epilepsie in het ras een probleem is. Was dit advies gevolgd, dan was veel honden, en baasjes leed bespaard.

Raad van Beheer is medeverantwoordelijk
De opmerking dat rasverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het fokbeleid en een fokreglement opstellen, is onbevredigend. Raad van Beheer keurt deze reglementen immers zelf goed. De huidige situatie laat wat Dier&Recht betreft zien dat die reglementen veel ambitieuzer moeten. Een simpel voorbeeld: een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, vader, broer, zoon of kleinzoon, maar nog wel door een halfbroer.

Raad van Beheer verwijst naar PETscan en samenwerking met dierenartsen
Het is goed dat de Raad van Beheer, zoals het aangeeft, samenwerkt met Universiteit Utrecht via het programma PETscan, maar PETscan is niet verplicht en daardoor worden veel problemen niet vastgelegd. In de praktijk is een grote minderheid van dierenartsen (ongeveer 8%) hier nu mee bezig.

Dier&Recht is blij dat het bestuur van de Raad van Beheer de zorgelijke situatie die is ontstaan onder haar toezicht, serieus wil verbeteren. Wij verwachten op korte termijn wijzingen in de VFR’s  en zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden

Wil jij op de hoogte blijven van het nieuws over (ras)honden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht