Franse Bulldogs krijgen hun snuit terug!

Dier&Recht is verheugd dat minister Schouten strenge criteria heeft opgesteld voor het fokken van kortsnuitige honden. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming hebben nu eindelijk duidelijke criteria om fokkers van ernstig doorgefokte kortsnuitige honden aan te pakken.

Ziek door een te korte snuit
Kortsnuitige honden, zoals de Mopshond en de Franse Bulldog, hebben allerlei aandoeningen door hun veel te korte snuit en gedrongen bouw. Het grootste deel van deze honden heeft chronische ademnood en kan niet op natuurlijke wijze zwanger worden of bevallen. De karakteristieke neusplooi veroorzaakt vaak huid- en oogontstekingen. Deze honden lijden levenslang onder de fysieke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Dit is volledig in strijd met het in 2014 ingevoerde artikel 3.4, Besluit houders van dieren.

Nieuwe wapens tegen fokkers
Sinds 2014 wijst Dier&Recht de overheid regelmatig op de vele overtredingen in de rashondenwereld. De tientallen handhavingsverzoeken die Dier&Recht heeft ingediend bij de NVWA, zijn echter niet of nauwelijks opgevolgd vanwege een gebrek aan duidelijke criteria. In 2017 spraken we met het ministerie over mogelijke oplossingen voor de moeizame handhaving. Kelly Kessen, dierenarts bij Dier&Recht over de nieuwe regels: “De invoering van strenge en eenvoudig controleerbare eisen, en het handhaven daarvan zijn al jarenlang onze speerpunten. Dat die criteria er nu eindelijk zijn, is een overwinning voor de honden.”

Franse Bulldogs krijgen hun snuit terug
Een hond moet volgens de nieuwe criteria, een minimale snuitlengte hebben voor ermee gefokt mag worden. De minimale snuitlengte is nu gesteld op een derde van de schedellengte. Het is de bedoeling dat de minimale snuitlengte in de toekomst verder wordt verlengd naar een halve schedellengte. Franse Bulldogs worden nu gefokt met een snuitlengte van ongeveer een vijfde van de schedellengte. Dat is geheel volgens de rasstandaard. Om de snuit te verlengen is het inkruisen van honden met langere snuiten noodzakelijk.

Aanpakken en uitbreiden
De kortsnuitige honden zijn enorm geholpen met deze nieuwe regels, mits er daadwerkelijk op wordt gehandhaafd. Er zijn echter nog vele andere schadelijke uiterlijke kenmerken die niet worden genoemd. Kessen vervolgt: “Overmatige huidplooien zoals bij de Sharpei. Of de extreem lange rug en korte kromme poten zoals bij de Basset Hound. Deze honden lijden eveneens levenslang onder hun uiterlijke kenmerken. Ook deze dieren hebben hulp nodig, wij blijven aandringen bij de minister om de eisen verder uit te breiden!”

Bijlage(n)

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht