Bulldogs steeds extremer, normen voor fokkers hard nodig

De Toad Bully of Micro Pocket Bully is een ernstig misvormde hond, die bewust wordt gefokt op uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor de hond zelf. Het is wettelijk verboden om dit soort dieren te fokken, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weigert vooralsnog om dit verbod te handhaven. Dier&Recht eist dat de instantie in actie komt!

Problemen van de Toad Bull
Door de extreme, afwijkende bouw kunnen deze honden zich onmogelijk op natuurlijke wijze voortplanten. Het bevruchten gebeurt via kunstmatige inseminatie, en het bevallen gaat via een keizersnede. Veel Toad Bulls lijden al op jonge leeftijd aan pijnlijke gewrichten. Daarbij hebben ze ook vaak chronische ademhalingsproblemen door hun te korte snuit. Soms worden de honden vanwege hun extreme rugafwijkingen zelfs geëuthanaseerd.

Fokken in strijd met de wet
Sinds 1 juli 2014 is het volgens artikel 3.4 Besluit houders van dieren verboden om gezelschapsdieren te fokken met uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor het dier. Het fokken van Toad Bulls is een overduidelijke overtreding van deze wet, maar de NVWA treedt hier niet tegen op.

Wat doet Dier&Recht?
Dier&Recht wijst de overheid al jaren op de falende handhaving bij illegale fokpraktijken. We voeren voortdurend rechtszaken tegen de NVWA om handhaving af te dwingen. In de zaak tegen de fokkers van Franse Bulldogs wachten we al ruim drie maanden op een uitspraak. Minister Schouten beloofde om voor eind 2018 normen vast te stellen waarmee de NVWA artikel 3.4 beter kan handhaven. Die normen zijn er nog steeds niet, dus blijven wij de minister ter verantwoording roepen.

Wat kun jij doen?
Vind jij het belangrijk dat wij het opnemen tegen de overheid en fokkers van honden met een extreem uiterlijk? Als zelfstandige stichting zijn wij volledig afhankelijk van particuliere donaties. Zonder jouw hulp kunnen wij geen campagnes voeren en geen rechtszaken aanspannen tegen malafide fokkers. Help jij ons helpen?

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht