H&M en de Franse Bulldog

T-shirt H&M

H&M plaatst regelmatig afbeeldingen van kortsnuitige, benauwde hondenrassen op kledingstukken. Ook dit jaar prijkt de Franse Bulldog op een T-shirt. Wij wezen het Zweedse bedrijf op de problemen die bij deze honden spelen, en op het feit dat door de kledingstukken de populariteit van de honden stijgt. Ook wezen we de firma op de maatregelen die Zweden zelf neemt tegen deze problemen.

Zweedse maatregelen ter bescherming van kortsnuitige honden
In 2015 pleitten Zweedse dierenartsen voor de verbetering van de gezondheid van kortsnuitige honden zoals de Franse Bulldog en de Mopshond. Het fokken van honden met een handicap is in Zweden bij wet verboden. Om te zorgen voor betere naleving van de wet, heeft de SKK (de Zweedse kennelclub – te vergelijken met onze Raad van Beheer) maatregelen genomen die op 10 april dit jaar zijn doorgevoerd. De SKK verbiedt het doorfokken met honden die een luchtwegoperatie hebben ondergaan.

Dierenartsen in Zweden geven problemen die ze bij kortsnuitige rassen signaleren door aan de SKK. Ook sterfte – al dan niet door euthanasie – als gevolg van ademhalingsproblemen en oververhitting wordt door de SKK in een openbaar register opgetekend.

Het verzoek van Dier&Recht
‘In uw kleding zien we regelmatig zieke hondenrassen, ook dit seizoen is het weer het geval in uw kledinglijn, zoals de Franse Bulldog op een T-shirt. Helaas is het zo dat dit ras behoorlijk gehandicapt is en enorm lijdt door het uiterlijk. Namens Dier&Recht willen wij u hierover informeren. Het is bepaald onverstandig en zeer af te raden om via kleding bij te dragen aan de populariteit van dit soort hondenrassen.’

De eerste reactie van de woordvoerder van H&M
‘Wat goed dat jullie dit onder de aandacht brengen. Als dierenliefhebber kan ik mij jullie bezorgdheid rondom deze diertjes goed voorstellen. Bij deze dan ook bedankt voor jullie feedback. Ik heb de boodschap in jullie brief vertaald en doorgestuurd naar ons hoofdkantoor in Zweden zodat zij hiervan op de hoogte worden gebracht.’

Gezien de maatregelen van de Zweedse instanties kan H&M eigenlijk niet om ons verzoek te stoppen met het gebruik van kortsnuitige honden heen. We houden jullie op de hoogte van de beslissing van de winkelketen.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht