Fairfok, het plan van Raad van Beheer: in 2018 zijn rashonden weer gezond!

In 2018 wilde de RvB zo ver zijn dat iedereen weer voor een rashond zou kiezen. Rashond zou een kwaliteitslabel moeten zijn.  Het is 2018. Zijn rashonden weer gezond? Nee, bij lange na nog niet. Er is nog steeds een lange weg te gaan.

Fairfok doelstellingen
Doel van het fairfokplan was om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector maatregelen te formuleren en uitvoeren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren. De doelstellingen zijn zeker niet slecht. Doelstellingen als outcross toepassen in de raszuivere dieren om de genenpoel te vergroten, verhogen van het percentage Nederlandse keurmeesters op hondenshows die volgens de Nederlandse wet honden keuren zijn zeer goede maatregelen. Onderstaande ambitie is geweldig: geciteerd uit de voortgangsrapportage mei 2017.

Stoppen met fokken van dieren met problemen
Ambitie 3: “In 2018 zijn bij alle fokkers (aangesloten bij Raad van Beheer) gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van de reu en teef leidend en bepalend voor de fokdoelen; d.w.z. 100% compliance. Er wordt niet meer gefokt met honden als het risico op gezondheids-, gedrags- en welzijnsproblemen te groot is of als de dieren niet meer zelfstandig en natuurlijk kunnen functioneren. Zo nodig wordt er gestopt met het fokken met honden waarbij dergelijke problemen onvermijdelijk zijn.”

Kortsnuitige hondenrassen
Kijkend naar de kortsnuitige hondenrassen als de Engelse Bulldog, de Franse Bulldog en de Mopshond kunnen we stellen dat deze ambitie niet is gehaald. Bij deze dieren wordt nog steeds veelvuldig kunstmatige inseminatie toegepast en worden keizersneden ingepland omdat moederdieren anders door benauwdheid sterven en puppy’s doodgaan omdat ze niet door het geboortekanaal passen. Levenslange benauwdheid bij deze rasdieren is nog steeds de standaard bij de meeste dieren van deze rassen.

Dier&Recht roept op om snel de beschreven doelstellingen te halen zodat het goed opgestelde fairfok plan geen gebakken lucht blijkt te zijn!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht