Outcross bij de Wetterhounen een feit

Dat de genenpool van de Wetterhoun erg nauw is, is bij de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) al langere tijd bekend. Al in 2010 is de vereniging gestart met een plan voor outcross.

Outcross is het (incidenteel) fokken met andere rassen waardoor erfelijke aandoeningen worden teruggedrongen. Hierdoor wordt een populatie verrijkt met ‘nieuw bloed’ en neemt de genetische variëteit in één keer flink toe. Voor het loslaten van de raszuiverheid was een grote denkomslag bij de Wetterhounfokkers nodig. Ook de Raad van Beheer wierp in het begin de nodige barrières op. Maar de NVSW zette door, en de eerste outcrossnesten zijn nu een feit.

Maatregelen hard nodig
Dat er maatregelen nodig zijn bij de Wetterhounen blijkt wel uit de cijfers van de NVSW. De nestjes werden de afgelopen jaren steeds kleiner, en steeds meer dekkingen mislukten. Dit was te wijten aan het hoge percentage inteelt in de populatie. Wereldwijd zijn er nog maar duizend Wetterhounen, en die zijn allemaal familie van elkaar. De verwantschap tussen de dieren is ongeveer 66 procent. Dit betekent dat Wetterhounen nauwer aan elkaar verwant zijn dan broer en zus.

Vers bloed via het inkruisen van andere rassen
Het inkruisen van andere rassen (outcross) is nu onder voorwaarden toegestaan in de vereniging. Dit betekent dat een Wetterhoun-teef gekruist mag worden met een reu van een ander ras. De pups van deze mix hebben dus vijftig procent verse genen. Fokkers mogen zelf een reu van een ander ras aandragen om de genenpool te verbeteren. De fokkers en de vereniging kiezen dan gezamenlijk een outcross-combinatie op basis van gezondheid en welzijn.

Ga zo door!
Wij zijn blij met het werk van de vereniging om draagvlak voor outcross te creëren. Dit komt de gezondheid van het ras ten goede en geeft een mooi voorbeeld voor andere rassen met inteeltproblemen, zoals de Drentsche Patrijshond. Inmiddels zijn er bij de Wetterhounen al een aantal nesten. Op zaterdag 9 november werd het  nestje op de foto geboren. De prachtige pups hebben een Wetterhoun-moeder en een Airedale Terriër-vader. 

De vereniging zoekt voor toekomstige outcross-nesten nog gezonde reuen van andere rassen.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht