De Waterhondenclub Nederland: een rashondenvereniging om een voorbeeld aan te nemen

Waterhond

Onder de Waterhondenclub Nederland vallen de Franse, Italiaanse, Spaanse en Portugese Waterhond. Het bewustzijn is bij de club groot. Er is een geneticus betrokken bij het opstellen van het fokbeleid voor alle vier de rassen. Het advies van de geneticus is zwaarwegend opgenomen in het verenigingsfokreglement.

De club ziet in dat de genenpool van de Waterhonden erg klein is en erkent dat een kleine genenpool een probleem is voor de rassen. Om de genenpool niet verder te verkleinen zijn er specifieke maatregelen beschreven in het fokregelement:

  • via verplichte screening met MyDogDNA wordt bij de keuze van ouderdieren gelet op de grootst mogelijke genenvariatie;
  • buitenlandse ouderdieren zijn toegestaan;
  • over drie generaties moet het inteeltpercentage 0 zijn;
  • herhaalcombinaties van ouderdieren zijn niet toegestaan, omdat die niet bijdragen aan de genetische variatie binnen het ras;
  • er is een beperking in het aantal nesten per ouderdier.

Fokkers gezocht
In de landen van oorsprong van de verschillende Waterhonden is outcross toegestaan. Ook de Waterhondenclub Nederland is voorstander van outcross om de genenpool te vergroten. De club heeft gekeken naar de Nederlandse populatie en wil voor twee van de vier rassen eigenlijk al starten met outcross. Het enige knelpunt is dat er twee fokkers bereid moeten zijn om deel te nemen. Zodra die fokkers zich aandienen zal een verzoek bij de Raad van Beheer worden ingediend.

Om erfelijke ziekten (waarvoor geen DNA-test beschikbaar is) tegen te gaan, is in het verenigingsfokregelement opgenomen dat 30 maanden de minimale leeftijd is waarop er met de dieren gefokt mag worden. Erfelijke ziektes die voorkomen bij de rassen hebben op deze manier de tijd gekregen om tot uiting te komen. Deelname aan hondenshows is bovendien niet verplicht om te mogen fokken. Er is alleen een fokgeschiktheidskeuring zonder wedstrijdelement, waarbij gelet wordt op gedrag en gezondheid.

Deze ontwikkelingen zijn goede ontwikkelingen. Wij hopen op een voorspoedige bereidheid van fokkers voor outcross, zodat de vereniging de genenpool kan vergroten en erfelijke ziekten nog beter aan kan pakken. Ga zo door!

Laat ze niet stikken

Het is algemeen bekend dat het mismaakte uiterlijk van de Franse Bulldog voor veel leed zorgt bij deze honden. Zo hebben ze ademhalingsproblemen door de korte snuit, moeten de dieren bevallen met behulp van een keizerssnede door de brede kop en zorgen de korte staart en te compacte bouw voor een hernia en aandoeningen aan de wervels.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht