Forse claim dreigt voor fokster van Boerboels

Boerboel

Vorige week woensdag vond de zitting plaats bij de rechtbank Eindhoven van drie eigenaren van Boerboel honden tegen de fokster van deze honden. Dier&Recht had namens de eisers een schadevergoeding gevorderd van €16.500 voor onder andere dierenartskosten en voorts terugbetaling van de aankoopsom.

De fokster weigerde aan de eis tegemoet te komen en stelde dat zij geen schuld had aan het feit dat drie van de vier Boerboels op een leeftijd van nauwelijks twee jaar waren ingeslapen. Ook zei ze geen schuld te hebben aan de elf erfelijke aandoeningen die bij de vier honden waren geconstateerd, waarvan de meeste zelfs al binnen zes maanden na de koop. De honden hadden heup-, ellenboog- en twee soorten knieproblemen, epilepsie, hartklachten en nog meer gezondheidsproblemen. Een andere hond uit hetzelfde nest had zelfs in zijn eentje vijf erfelijke aandoeningen.

Dier&Recht voerde aan dat de fokster onzorgvuldig had gefokt; de ouderdieren waren op heup- en elleboogdysplasie getest op zeven en dertien maanden leeftijd, terwijl zelfs de Raad van Beheer minimaal achttien maanden aanhoudt voor het testen van grote hondenrassen. Veel dierenartsen vinden dat het testen pas plaats moet vinden als de honden echt volgroeid zijn, dus bijvoorbeeld pas na dertig maanden. Als er voor de volwassenheid röntgenfoto’s gemaakt worden, dan zijn de meeste honden (nog) gezond, dus eigenlijk zijn dit soort testen pure misleiding. Ook werd er bij de zitting gestrooid met DNA-testen, maar de enige test met voorspellende werking voor epilepsie bij Boerboels, heeft de fokster niet gebruikt.

Het voornaamste argument van Dier&Recht was dat de fokster, de kopers onvolledig en zelfs misleidend had voorgelicht. Er was voor de aankoop niet gesproken over het risico op erfelijke aandoeningen, laat staan dat er gesproken is over het wetenschappelijk vaststaande feit dat veertig tot vijftig procent van de Boerboels op jonge leeftijd ernstige problemen aan de poten krijgt. Nog altijd staat er op de website van de fokster en bij Boerboel International Ltd (de “rashondenvereniging”) geen waarschuwingen voor het enorme risico op zieke honden.

Noch wordt er door de fokster of Boerboel International iets gezegd over inteelt. De Boerboels zijn in de jaren '80 teruggefokt uit slechts tachtig honden, terwijl wetenschappelijk is vastgesteld (door Windig en Oldenbroek van de Universiteit Wageningen) dat dit minstens honderd honden moet zijn, met een gelijke verdeling tussen reu en teef en zonder dat sprake is van enige verwantschap tussen de honden. Daar is bij de Boerboels geen sprake van. Sommige populaire Boerboel reuen worden vele malen ingezet, waardoor de inteelt (verder) de pan uit schiet. Wie bijvoorbeeld op de Boerboel 'Avontuur Anton' zoekt, ziet deze hond en zijn nakomelingen overal verschijnen: het is één van de populaire fokreuen, waarvan de nakomelingen en masse worden ingezet en het ras nog verder naar de Filistijnen helpen. Een gelijke verdeling van de inzet van alle fokreuen kan de toename van inteelt nog enigszins beperken, maar fokkers letten daar veel te weinig op.

Aan het einde van een lange zitting gaf de rechter een voorlopig oordeel. Er is sprake van Consumentenrecht, de fokster wordt gezien als een deskundige, iemand met een kennisvoorsprong op de koper en iemand die bedrijfsmatig handelt.
Verder is sprake van non-conformiteit. De honden voldoen niet aan wat de kopers hadden mogen verwachten. De fokster dient daarom de aankoopsom terug te betalen. Ook was de rechter van mening dat sprake was van gebrekkige voorlichting, waardoor de fokster, krachtens de in het verkeer geldende opvattingen, aansprakelijk is voor de medische kosten.

Een definitief vonnis volgt nog, maar mr. Bonefaas, de gemachtigde van de fokster, kondigde meteen al aan in hoger beroep te zullen gaan en liet, zeer ongebruikelijk, de rechter zijn onvrede blijken over het voorlopige vonnis. Het definitieve vonnis is mogelijk in april bekend. Opgestuurd. Al met al ziet het ernaar uit dat sprake is van een groot succes voor de drie baasjes en voor Dier&Recht.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht