Uitkomst rechtszaak: fokker zieke Lhasa Apso betaalt

Goed nieuws: de fokker van een zieke Lhasa Apso zal de aankoopsom terugbetalen en een deel van de medische kosten vergoeden. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die Dier&Recht namens de eigenaar had aangespannen.

Ozzy, zoals de hond in kwestie heet, werd een halfjaar na zijn geboorte ziek. De dierenarts constateerde epilepsie en patella luxatie, een afwijking van het kniegewricht. Beide aandoeningen bleken erfelijk te zijn. Een zusje van Ozzy ontwikkelde eveneens patella luxatie.

De eigenaar probeerde de dierenartskosten eerst zelf terug te krijgen van de fokker. Die zei dat ze het allemaal heel spijtig vond, maar dat ze zich niet aansprakelijk achtte. Een verzoek van Dier&Recht had evenmin effect, waarop de gang naar de rechter werd gemaakt.

Onzorgvuldig
Die liet gisteren tijdens de zitting blijken dat hij van mening was dat de gebreken aan de hond vaststaan, en dat de schade vermeden had kunnen worden als de fokker zorgvuldiger was geweest. Daarop koos de gedaagde eieren voor haar geld. Ze trof een schikking, waarin ze toezegt de aankoopsom terug te betalen en de helft van de medische kosten te vergoeden. De kwestie is daarmee afgedaan.

De uitkomt bevestigt eens te meer dat fokkers een vergaande zorgplicht hebben, die inhoudt dat ze al het mogelijke moeten doen om gezonde honden op de wereld te zetten. Ze moeten kopers bovendien duidelijk wijzen op de risico’s van erfelijke ziekten. De kreet ‘ik heb mijn best gedaan, u heeft helaas gewoon pech’ werd terecht terzijde geschoven.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht