Uitspraak RCC: slag verloren, strijd gaat verder

Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code heeft het beroep van Dier&Recht tegen een reclamecampagne van de Raad van Beheer waarin stamboomhonden in een gunstig daglicht worden gezet, afgewezen. Volgens het College is het geen uitgemaakte zaak dat stamboomhonden in het algemeen veel ongezonder zijn dan look-alikes.

Dat was evenwel niet de klacht. Het ging Dier&Recht er om dat de Raad van Beheer doet alsof stamboomhonden gezonder zijn dan look-alikes, zonder dat daar bewijs voor is, en en passant suggereert dat stamboomhonden gezonder zijn dan naturashonden (niet-rashonden), hetgeen pertinent onjuist is.

Incidentie
In het Besluit van het College staat verder dat Dier&Recht voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij ‘enkele specifieke hondenrassen’ sprake is van een relatief hoge incidentie van ziekten en gebreken. Dit is evenwel onvoldoende om de reclame-uitingen in het algemeen onjuist of misleidend te achten. Ook deze redenering betreuren wij. Tijdens de zitting heeft  Dier&Recht inderdaad ‘slechts’ twee voorbeelden aangehaald ter ondersteuning van de algemene stelling dat meer dan 40% van de jonge rashonden ziek is. We hadden er echter ook 50 voorbeelden kunnen noemen, of 100.

Inteelt
Het College erkent dat inteelt een groot probleem is, maar acht het positief dat de Raad van Beheer regels heeft die de toename van inteelt beperken.  

Commentaar Dier&Recht: Dat slechts de toename van inteelt wordt beperkt, betekent dat de enorme inteelt bij stamboomhonden hetzelfde blijft. Sterker; in de toekomst is sprake van nog meer inteelt. Dat een beperking van de toename gezien wordt als een voordeel van de stamboomhond, zal door velen niet begrepen worden.

Consument
In het Besluit van het College staat verder dat de gemiddelde consument de kans op doorfokken (inteelt) beter kan inschatten als de honden een stamboom hebben.

Dier&Recht denkt dat een consument dat helemaal niet kan. Op de website van de Raad van Beheer zijn in de stamboom maximaal vijf generaties zichtbaar, soms maar drie. De consument ziet dus niet dat er bij een ras als de Cavalier maar twee stamvaders waren. De databases met stambomen zijn voor de gemiddelde consument bovendien niet goed te volgen. Dat was misschien anders geweest als de Raad van Beheer de percentages inteelt op de website laat zien, maar die worden niet vertoond –  ondanks het feit dat rashondenverenigingen hier wel over beschikken.

Ongestraft
De Raad van Beheer kan derhalve ongestraft de reclamecampagne voor stamboomhonden doorzetten, ook al is het College van mening dat inteelt een groot probleem vormt en er veel ziektes voorkomen bij stamboomhonden. Helaas is tegen de uitspraak van het College geen beroep mogelijk.

Wordt evenwel tóch vervolgd, want Dier&Recht blijft ijveren voor gezonde (ras)honden, met en zonder stamboom.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht