Luis in de pels tegen de georganiseerde rashondenwereld

Luis in de pels tegen de georganiseerde rashondenwereld

Onder staatssecretaris Bleker, niet toevallig ook een hobbyfokker (van pony’s), werd op 1 juli 2014 een behoorlijk strenge wet aangenomen tegen het fokken van zieke gezelschapsdieren: artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren. De oorzaak van de wet was het grote aantal zieke dieren, niet alleen rashonden, maar ook raspaarden en andere gezelschapsdieren. De fokkers moeten zich volgens deze wet maximaal inspannen om gezonde dieren te fokken. Op moment van dit schrijven, ruim 2,5 jaar na ingangsdatum van de wet, heeft de overheid nog niet eens normen opgesteld waarmee ze kunnen handhaven, laat staan dat er één boete is uitgedeeld.

De veroorzakers worden beloond
De Raad van Beheer is de overkoepelende organisatie van rasverenigingen en rashondenfokkers in Nederland. Deze organisatie is de veroorzaker van alle ellende, weigert de enige oplossing (stoppen met raszuiver fokken), verdient dik aan de verkoop van stambomen, krijgt subsidie van de overheid en is kind aan huis op het Ministerie van Economische Zaken. Zie het historisch overzicht hieronder.

Het ministerie van nietsdoen
Op vrijwel alle vragen van Tweede Kamerleden, vaak goed onderbouwd met wetenschappelijke rapporten, komen ontwijkende antwoorden: “we zijn er mee bezig, er wordt onderzoek gedaan, we moeten niet overhaast te werk gaan” etc. Er bestaat een enorme creativiteit om de zaken (al 25 jaar) op zijn beloop te laten. Dat is het doel: niets doen. En desnoods het dwars zitten van organisaties die wel aan de weg timmeren. Zo wilde het Ministerie van EZ graag dat de RashondenWijzer zou stoppen, want de adviezen waren toch wel erg negatief (lees: ‘zit de rashondenwereld dwars’). Er werd een budget van € 25.000 aan Dier&Recht beschikbaar gesteld, maar dan moest de RashondenWijzer verdwijnen. Vanzelfsprekend is dit door Dier&Recht geweigerd.

Andere handlangers
Er zijn heel wat organisaties afhankelijk van (onderzoeks)gelden van het ministerie en van de Raad van Beheer. Het wordt wetenschappers bepaald lastig gemaakt om nog onafhankelijk te werken en dat merkt Dier&Recht aan de tegenwerking bij sommige universiteiten.

Veel dierenartsen zijn afhankelijk van fokkers. De fokkers van Franse Bulldoggen hebben vaste dierenartsenpraktijken waar ze hun honden met een keizerssnede laten bevallen of laten insemineren. Dit gebeurt op grote schaal, ook al is het (behoudens uitzonderingen) sinds 1 juli 2014 wettelijk verboden.

Juristen die fokkers verdedigen, halen in rechtszaken alles uit de kast om hun opdrachtgevers te laten winnen. Dat dit ten koste gaat van de dieren, zal ze worst wezen. Maar wie betaalt, bepaalt.

25 jaar plannen van de Raad van Beheer
De problemen met rashonden zijn ontstaan vanuit de georganiseerde rashondenwereld. Vandaar ook dat ministers bij herhaling bij de Raad van Beheer verzocht dan wel geëist hebben dat er maatregelen genomen worden. De Raad van Beheer heeft dit, veelal in samenwerking met de rashondenverenigingen, op adequate wijze weten te omzeilen. Zo is er nog altijd geen certificering van rashondenfokkers.

 • 1988: ‘Mooi, mooier, mooist. Erkenning schadelijke raskenmerken bij honden’ LNV.

 • 1988: Artikel 5 van de Europese overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren, betreffende het fokken - welke artikel in 2014 geïmplementeerd is in artikel 3.4 Besluit houders van dieren.

 • 1995: Notitie dierenwelzijn: sector moet Plan van Aanpak presenteren.

 • 1999: Minister Brinkhorst: “Als je ze niet gezond kunt fokken, fok je ze maar niet”.

 • 2000: Raad van Beheer reageert: oprichting afdeling GGW, met kennisbank en beleid tegen inteelt.

 • 2003: Raad van Beheer bestuur afgezet door fokkers en keurmeesters en GGW opgeheven.

 • 2003: Minister LNV werkt aan nieuw besluit.1

 • 2004: Werkgroep adviseert certificering door de sector.2 Het gaat hier om een keurmerk voor fokkers, handelaren e.d.

 • 2004: Forum Welzijn gezelschapsdieren actieplan certificatiesysteem ten behoeve van fokkerij honden en katten.3

 • 2005: Ministerie van Justitie: rapport  ‘Naar een effectieve borging van dierenbescherming’: zelfregulering en keurmerken.

 • 2006: Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Gedeelde zorg, feiten en cijfers: er moet certificering komen door de fokkers.

 • 2006: Minister van Landbouw, oproep vrijwillig certificatiesysteem, anders AMVB.

 • 2008: Minister Verburg gaat Raad van Beheer helpen bij vrijwillig certificeringssysteem.

 • 2008: Raad van Beheer Plan van Aanpak: ‘Overwegingen voor de rashondenfokkerij in Nederland’.

 • 2009: Nota Dierenwelzijn: Raad van Beheer werkt aan keurmerken en gaat gedragscode invoeren.

 • 2010: Raad van Beheer Plan van Aanpak: ‘Duurzaam fokbeleid rashondenfokkerij’.

 • 2010: Eerste gesprekken met Raad van Beheer over doodzieke Cavalier King Charles Spaniels.

 • 2011: Brief van de staatssecretaris met daarin de aankondiging van het Besluit gezelschapsdieren4 met daarin een nadere uitwerking voor het fokken van dieren. Beoogde inwerkingtreding is medio 2012.5

 • 2011: De regering acht het thans van belang ter bestrijding van misstanden in de fokkerij voortvarend met maatregelen te komen.6 Regeling houdt in dat fokken op verantwoorde wijze geschiedt, geen schade aan gezondheid of welzijn of doorgifte schadelijke uiterlijke kenmerken. Primair is de fokker aansprakelijk; consument mag niet worden verleid. Intrinsieke waarde van dieren noopt tot regels tegen misstanden in de fokkerij.7

 • 2012: Raad van Beheer Plan van Aanpak: hondenras  ‘Cavalier King Charles Spaniels’.

 • 2014: Raad van Beheer Plan van Aanpak: hondenras ‘Cavaliers King Charles Spaniels’.

 • 2014 juni: Raad van Beheer  Plan van Aanpak ‘De gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Dierenbescherming en Dier&Recht.

 • 2016 december: aan inteelt is niets gedaan, is bij vrijwel alle hondenrassen alleen maar toegenomen; de raskenmerken zijn vrijwel onveranderd gebleven; er worden hier en daar wat extra eisen aan medische testen gesteld.

Dier&Recht blijft zich inzetten voor de belangen van rashonden door de politiek voor te lichten over de misstanden bij zowel beroepsmatige fokkers als zogenaamde hobbyfokkers. Dat dit hard nodig is toont onderstaand overzicht aan rapporten, besluiten en gebrek aan daadkrachtige maatregelen.

 • 1. Kamerstukken II 2003/2004, 28286, nr 4
 • 2. Kamerstukken II 2003/2004, 28286, nr 25
 • 3. Kamerstukken II 2003/2004, 28286, nr 29
 • 4. Dit besluit is opgenomen
 • 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 28 286, nr 539
 • 6. Internetconsultatie 9 maart 2011, blz 2
 • 7. Internetconsultatie 9 maart 2011, blz 7
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht