Ja, ik help de (ras)honden

ANBI logo

Donatieformulier

iDEAL
Machtiging
Machtiging

Hierbij machtig ik RashondenWijzer om het bovenstaande bedrag van mijn bankrekening af te schrijven:

Onze aanpak
Waarom doneren?

Ben jij een hondenliefhebber? Steun ons dan met een donatie. We kunnen jouw steun hard gebruiken bij onze campagnes.

Zo ziek als een (ras)hond
Een ernstige ziekte heeft grote invloed op het leven van een dier, maar ook op het leven van de eigenaar. Onvoorstelbaar dat fokkers en bestuurders willens en wetens instemmen met het fokken van doodzieke dieren. Dat moet veranderen!

Rashonden worden jonger ziek en gaan eerder dood
Voor de meeste rashonden geldt dat ze jonger ziek worden en eerder dood gaan dan vergelijkbare niet-rashonden. Berner Sennenhonden overlijden vaak al rond hun vijfde à zesde levensjaar aan kanker. Ook andere grote rashonden overlijden vaak al op die leeftijd.

Strijd tegen de georganiseerde rashondenwereld
Dier&Recht strijdt tegen de georganiseerde rashondenwereld en dus tegen een grote overmacht aan dieronvriendelijke fokkers, advocaten, ambtenaren en politici. Wij nemen echter geen blad voor de mond en maken het onze tegenstanders zo lastig mogelijk.

Onze campagnes werken
We winnen rechtszaken, de rashondenwereld komt in beweging, we krijgen steeds meer supporters, er is betere wetgeving en consumenten worden kritischer. Voor- en tegenstanders zijn het erover eens dat Dier&Recht flink aan de weg timmert.

Laat de rashonden niet in de steek
Om de rashonden weer gezond te maken, is meer actie nodig. Steun daarom RashondenWijzer en help de honden.

Vul nu s.v.p. het donatieformulier in.

Hartelijk dank,

RashondenWijzer
IBAN NL07TRIO0338543880

Fokkers aanspreken
Tot voor kort konden fokkers ongestoord hun gang gaan en steeds extremere dieren fokken met steeds meer inteelt. Rechtszaken, klachten bij de NVWA en veel publiciteit hebben ervoor gezorgd dat een deel van de fokkers tot inkeer is gekomen en dat anderen voorzichtiger zijn geworden.

Bewustwording
Via de media hebben we grote aantallen mensen bereikt met onze boodschap dat rashonden vaak ongezond zijn. In tientallen tv- en radioprogramma’s, in kranten en op internet hebben wij onze mening kunnen geven. Daarnaast hebben we tienduizenden volgers via social media.

Voorlichting
De RashondenWijzer is geheel in eigen beheer door dierenartsen ontwikkeld. Belangenclubs hebben geen invloed. De RashondenWijzer heeft per maand veertigduizend bezoekers; sinds 2011 zijn dat er al meer dan twee miljoen.

Deskundig
Ook binnen de conservatieve rashondenwereld krijgen we steeds meer erkenning dat onze informatie objectief en deskundig is. Geen wonder! De RashondenWijzer is gebaseerd op meer dan 250 wetenschappelijke rapporten, gemaakt door een team van dierenartsen en gecontroleerd door meer dan 150 dierenartsen.

Transparant
De methodiek van de RashondenWijzer is volledig open en transparant. Is er terechte kritiek dan passen we de inhoud aan.

Betere wetgeving
Sinds 1 juli 2014 is er een wet die fokkers verplicht om hun uiterste best te doen om geen gezelschapsdieren te fokken met een erfelijke aandoening.

Rechtspraak
Een aantal vonnissen, waarvan het eerste in 2012, heeft de rashondenwereld opgeschrikt. In nog lopende rechtszaken, verzetten fokkers zich helaas nog altijd met hand en tand tegen onze eisen om gezonde honden te fokken.

RashondenWijzer
Meer dan twee miljoen bezoekers sinds 2011. In Nederland is de RashondenWijzer inmiddels een instituut, en binnenkort ook in het buitenland.

Politiek
Dier&Recht zorgt er met grote regelmaat voor dat de rashonden op de politieke agenda terechtkomen.

De rashondenwereld verandert langzaam maar zeker
Er bestaat veel weerzin tegen verandering, maar langzaam maar zeker wordt outcross (niet-raszuiver fokken) toegestaan, neemt de Raad van Beheer voorzichtige stappen (Fairfok) en wordt de rasstandaard soms aangepast. Algemeen erkend wordt dat de maatschappelijke druk hiertoe bijdraagt.

 • Sinds Dier&Recht zich in 2011 het lot aantrok van de rashonden, is er veel verbeterd.
 • Dier&Recht werkt met een klein team en een klein budget. Vergeleken met andere, rijke organisaties, zijn onze resultaten extreem goed.
 • Als we meer inkomsten hebben, kunnen we nog veel meer bereiken. 
 • Dier&Recht heeft het ANBI-keurmerk voor Goede Doelen. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Help mee aan de volgende projecten voor 2018:
  • export van de succesvolle RashondenWijzer naar verschillende landen (Duitsland, Engeland, VS)
  • rechtszaken tegen malafide hondenfokkers
  • lobby bij politiek, fokkers en bedrijfsleven
  • onze vaste campagnes tegen rasstandaarden die dierenleed veroorzaken, en tegen inteelt

Dier&Recht strijdt met succes voor een beter leven van honden.
Help je mee? Vul dan nu het donatieformulier in!

Kom jij een reclame- of media-uiting met kortsnuiten tegen? Meld het ons! Met een misvormd dier maak je immers geen reclame. Wij informeren het betreffende bedrijf over de ernstige problemen, en vragen hen om geen reclame te maken met misvormde honden.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht