Ja, ik help de (ras)honden

ANBI logo

Donatieformulier

iDEAL
Machtiging
Machtiging

Hierbij machtig ik RashondenWijzer om het bovenstaande bedrag van mijn bankrekening af te schrijven:

Onze aanpak

Ben jij een hondenliefhebber? Steun ons dan met een donatie. We kunnen jouw steun hard gebruiken bij onze campagnes.

Zo ziek als een (ras)hond
Een ernstige ziekte heeft grote invloed op het leven van een dier, maar ook op het leven van de eigenaar. Onvoorstelbaar dat fokkers en bestuurders willens en wetens instemmen met het fokken van doodzieke dieren. 

Rashonden worden jonger ziek en gaan eerder dood
De meeste rashonden worden jonger ziek en gaan eerder dood gaan dan vergelijkbare niet-rashonden. Door het fokken met een kleine genenpool lijden vrijwel alle hondenrassen aan erfelijke aandoeningen. Hierdoor worden rashonden gemiddeld minder oud dan kruisingen.

Strijd tegen de georganiseerde rashondenwereld
Dier&Recht strijdt tegen de georganiseerde rashondenwereld en dus tegen een grote overmacht aan dieronvriendelijke fokkers, advocaten, ambtenaren en politici. Met wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken creëren we steeds meer draagvlak voor de noodzakelijke aanpassingen aan het fokbeleid.

Onze campagnes werken
We winnen rechtszaken, de rashondenwereld komt in beweging, we krijgen steeds meer supporters, er is betere wetgeving en consumenten worden kritischer.

Laat de rashonden niet in de steek
Om de rashonden weer gezond te maken, is meer actie nodig. Als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties. Ook jouw steun is hard nodig en elke donatie is welkom.

Help de honden, steun RashondenWijzer!

 

RashondenWijzer
IBAN NL07TRIO0338543880

Fokkers aanspreken
Tot voor kort konden fokkers ongestoord hun gang gaan en steeds extremere dieren fokken met steeds meer inteelt. Rechtszaken, klachten bij de NVWA en veel publiciteit hebben ervoor gezorgd dat een deel van de fokkers tot inkeer is gekomen en dat anderen voorzichtiger zijn geworden.

Bewustwording
Via de media hebben we grote aantallen mensen bereikt met onze boodschap dat rashonden vaak ongezond zijn. In tientallen tv- en radioprogramma’s, in kranten en op internet hebben wij onze mening kunnen geven. Daarnaast hebben we tienduizenden volgers via social media.

Voorlichting
De RashondenWijzer is geheel in eigen beheer door dierenartsen ontwikkeld. Belangenclubs hebben geen invloed. De RashondenWijzer heeft per maand veertigduizend bezoekers; sinds 2011 zijn dat er al meer dan twee miljoen.

Deskundig
Ook binnen de conservatieve rashondenwereld krijgen we steeds meer erkenning dat onze informatie objectief en deskundig is. Geen wonder! De RashondenWijzer is gebaseerd op meer dan 250 wetenschappelijke rapporten, gemaakt door een team van dierenartsen en gecontroleerd door meer dan 150 dierenartsen.

Transparant
De methodiek van de RashondenWijzer is volledig open en transparant. Is er terechte kritiek dan passen we de inhoud aan.

Betere wetgeving
Sinds 1 juli 2014 is er een wet die fokkers verplicht om hun uiterste best te doen om geen gezelschapsdieren te fokken met een erfelijke aandoening. Sinds 18 maart 2019 zijn er normen voor de minimale lengte van de snuit. Hierdoor zal het uiterlijk van populaire honden als de Franse Bulldog en de Mopshond drastisch veranderen. En hun gezondheid verbeteren.

Rechtspraak
Een aantal vonnissen, waarvan het eerste in 2012, heeft de rashondenwereld opgeschrikt. In nog lopende rechtszaken, verzetten fokkers zich helaas nog altijd met hand en tand tegen onze eisen om gezonde honden te fokken.

RashondenWijzer
Meer dan drie miljoen bezoekers sinds 2011. In Nederland is de RashondenWijzer inmiddels een instituut.

Politiek
Dier&Recht zorgt er met grote regelmaat voor dat de rashonden op de politieke agenda terechtkomen.

De rashondenwereld verandert langzaam maar zeker
Er bestaat veel weerzin tegen verandering, maar langzaam maar zeker wordt outcross (niet-raszuiver fokken) toegestaan, neemt de Raad van Beheer voorzichtige stappen (Fairfok) en wordt de rasstandaard soms aangepast. Algemeen erkend wordt dat de maatschappelijke druk hiertoe bijdraagt.

 • Sinds Dier&Recht zich in 2011 het lot aantrok van de rashonden, is er veel verbeterd.
 • Dier&Recht werkt met een klein team en een klein budget. Vergeleken met andere, rijke organisaties, zijn onze resultaten extreem goed.
 • Als we meer inkomsten hebben, kunnen we nog veel meer bereiken. 
 • Dier&Recht heeft het ANBI-keurmerk voor Goede Doelen. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Help mee aan de volgende projecten voor 2019:
  • rechtszaken tegen malafide hondenfokkers
  • lobby bij politiek, fokkers en bedrijfsleven
  • onze vaste campagnes tegen inteelt en rasstandaarden die dierenleed veroorzaken

Dier&Recht strijdt met succes voor een beter leven van honden.
Help je mee? Vul dan nu het donatieformulier in!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht