Von Willebrands ziekte (bloedstollingsziekte)

Categorie Bloed
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Heftige bloedingen (na verwonding of letsel), Bloeduitstortingen, Bloedverlies
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving

Von Willebrands ziekte is een aandoening van de bloedstolling. Door een tekort aan of een onjuiste werking van een eiwit dat betrokken is bij de bloedstolling, de Von Willebrand factor (VWF), ontstaan problemen met de bloedstolling. Dit eiwit zorgt voor een verbinding tussen de bloedplaatjes en de bloedvatwand en is betrokken bij het activeringsproces van andere stollingsfactoren. Honden waarbij dit eiwit ontbreekt of afwijkend is, hebben een verstoorde bloedstolling, waardoor wonden slecht genezen en hevige bloedingen kunnen ontstaan. Afhankelijk van de mate van het tekort aan deze stollingsfactor verschillen de verschijnselen van gering tot zeer ernstig.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek naar de stollingsfactoren. Voor bepaalde rassen is er een DNA-test voor deze aandoening beschikbaar.

Behandeling

In geval van een bloeding dient deze zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Afhankelijk van de ernst kan bloedplasma met de stollingsfactoren worden toegediend. De aandoening zelf is niet te genezen.

Ackermann, L., (2011), The Genetic Connection - A Guide to Health Problems in Purebred dogs, American Animal Hospital Association Presss, 2nd Edition
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Doekes, H., Oldenbroek, K., Bijma, P., (2016), Pedigree analysis and optimisation of the breeding programme of the Markiesje and the Stabyhoun; Aiming to improve health and welfare and maintain genetic diversity, Major thesis Animal Breeding and Genetics (ABG-80436), Wageningen UR
Lagotto Romagnolo Health Only, (2015), database en gezondheid Lagotto Romagnolo, beschikbaar via: https://www.facebook.com/LagottoRomagnoloHealthOnly
LICG, (2011), Praktisch | Erfelijke aandoeningen bij honden.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
MyDogDNA, (2015), MyDogDNA - Breeds, beschikbaar via: https://www.mydogdna.com/crm/index.html#en/breeds
Oost BA van,, Versteeg SA, Slappendel RJ.(2004) DNA testing for type III von Willebrand disease in Dutch Kooiker dogs. J Vet Intern Med. 18(3):282-8.
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Raad van Beheer (2011) Hondenrassen en rasgroepen. Amsterdam: Raad van Beheer website
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, (2014), via: http://www.kooikerhondje.nl/ras/gezondheid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht