Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Ademhalingsproblemen, Hartfalen, Hartproblemen, Hartruis, Snel kloppend hart, Lusteloosheid, Moeite met inspanning
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Ventrikelseptumdefect (VSD) is een abnormale opening (defect) in het wand (septum) tussen de rechter- en linkerhartkamer (ventrikel). Hierdoor kan het bloed direct vanuit de linkerhartkamer, waar de druk groter is dan rechts, naar de rechterhartkamer stromen. Afhankelijk van de grootte van het defect stroomt een meer of mindere grote hoeveelheid bloed van de linkerharthelft naar de rechterharthelft. Dit kan leiden tot extra belasting van het hart, omdat een bepaalde hoeveelheid bloed niet het lichaam wordt ingepompt, maar als het ware steeds achterblijft in het hart. Bij een groot defect zal er geen of nauwelijks verschil zijn in de druk tussen beide kamers, waardoor het bloed vanuit de rechterharthelft naar de linkerharthelft zal gaan stromen. Hierdoor komt het bloed niet langs de longen en zal niet voorzien worden van verse zuurstof, waardoor het lichaam te weinig nieuwe zuurstof ontvangt en cyanose (blauwverkleuring van de huid t.g.v. te weinig zuurstof) optreedt. Doordat het hart overbelast raakt, moet het harder pompen. Uiteindelijk zal dit de capaciteit van het hart overtreffen, wat leidt tot hartfalen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en het horen van een hartruis op een bepaald moment in de hartslag en wordt bevestigd met een echo van het hart (doppler-echocardiografie).

Behandeling

Er kan geen behandeling worden uitgevoerd om het defect te verhelpen. Het hart zal meestal ondersteund moeten worden met medicatie.

Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht