Tricuspidalisklepdysplasie (lekkage van de rechterhartklep)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Versnelde ademhaling, Koude ledematen, Hartfalen, Hartruis, Snel kloppend hart, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Ernstig ongemak, Uitpuilen van de buik, Leverproblemen, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Tricuspidalisklepdysplasie is een hartaandoening ten gevolge van een afwijking aan de rechterhartklep, waardoor bloed terugstroomt in de rechterboezem en hartfalen zal optreden. De hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed in één richting stroomt, namelijk vanuit de rechterharthelft, via de longen om verse zuurstof te verkrijgen, naar de linkerharthelft en zo naar de rest van het lichaam om de weefsels van zuurstof te voorzien. Door de afwijking aan de rechterhartklep stroomt een deel van het bloed terug naar de rechterboezem. Hierdoor neemt de hoeveelheid bloed in de rechterharthelft toe, waardoor het hart harder moet pompen om het bloed weer weg te pompen. Doordat de lekkage aanwezig blijft, zal het hart steeds harder en harder moeten pompen en raakt uiteindelijk uitgeput. Dit leidt uiteindelijk tot (rechter)hartfalen.

Doordat het hart niet meer in staat is om het bloed naar de rest van het lichaam te pompen, hoopt het bloed zich als het ware op in het hart. In geval van een probleem in de rechterharthelft zal het bloed zich steeds verder ophopen op de plaatsen vlak voordat het bloed in het hart aankomt. Het bloed stroomt via grote vaten vanuit de borstkas en buik naar het hart. Het bloed hoopt zich nu op in deze vaten, wat uiteindelijk zal leiden tot vochtuittreding uit deze vaten ten gevolge van het grotere volume en daardoor grotere druk aan bloed in deze vaten. Hierdoor kan vochtophoping in de borstkas en/of de buik ontstaan. Door het vocht in de borstkas wordt de ademhaling bemoeilijkt en door de vochtophoping in de buik kan de lever gaan vergroten.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, het horen van een hartruis en nader onderzoek van het hart.

Behandeling

De behandeling bestaat uit medicijnen die de gevolgen en verschijnselen van het hartfalen deels kunnen oplossen, maar voor de oorzaak zelf is geen behandeling mogelijk. Een levenslange behandeling met medicijnen is daarom noodzakelijk.

Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Borde, D., Calvert, C.A., Darien, B.J., Guerrero, J., Wall, M., (2011), Circulatory System, Congenital and Inherited Anomalies of the Cardiovascular System, The Merck Veterinary Manual, beschikbaar via: http://www.merckvetmanual.com/pethealth/dog_disorders_and_diseases/heart_and_blood_vessel_disorders_of_dogs/congenital_and_inherited_disorders_of_the_cardiovascular_system_in_dogs.html
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht