Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp)

Categorie Ademhalingsstelsel
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Ademhalingsproblemen, Benauwdheid, Hoesten, Snel buiten adem, Versnelde ademhaling, Moeite met inspanning, Ernstig ongemak, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Tracheahypoplasie is een aandoening waarbij er sprake is van onvoldoende ontwikkeling van ringen die de luchtpijp vorm geven. Deze groei heeft als gevolg dat de luchtpijp nauwer is dan normaal. De ademhaling wordt sterk bemoeilijkt, doordat de lucht door een smallere buis moet ("ademhalen door een rietje"). Deze aandoening wordt vooral gezien bij honden die lijden aan het brachycefaal obstructief syndroom en zorgt ervoor dat de ademhaling nog een graad erger wordt.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid onderzoek van de luchtwegen, eventueel aangevuld met beeldvorming.

Behandeling

Er bestaat geen behandeling voor tracheahypoplasie. Inspanning dient vermeden te worden en benauwde dieren dienen met spoed de juiste zorg en zuurstof te krijgen.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht