Tracheacollaps (samenklappen van luchtpijp)

Categorie Ademhalingsstelsel
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Benauwdheid, Droge en harde hoest, Hoesten, Snel buiten adem, Versnelde ademhaling, Moeite met inspanning, Ernstig ongemak
DNA-test beschikbaar? Nee

Symptomen tracheacollaps

Tracheacollaps is een aandoening van de luchtpijp, waarbij de luchtpijp samenvalt. De aandoening wordt veroorzaakt door een verslapping van de kraakbeenringen in de wand van de luchtpijp, waardoor deze gemakkelijk samenvalt. Het samenvallen van de luchtpijpwand wekt hoesten op, vooral bij opwinding en inspanning. Bij ernstigere vorm kan de hond de hele dag hoesten, ernstig benauwd raken en zelfs flauwvallen. De aandoening wordt vooral gezien bij kleinere hondenrassen.

Diagnose tracheacollaps

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid onderzoek van de luchtwegen, eventueel aangevuld met beeldvormende diagnostiek.

Behandeling tracheacollaps

Er is geen behandeling om de oorzaak weg te nemen. Het samenvallen van de luchtpijp kan tegengehouden worden door het operatief plaatsen van een buisje in de luchtpijp en medicijnen kunnen het hoesten verminderen.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht