Retinadysplasie (abnormale ontwikkeling netvlies)

Categorie Ogen
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Gedeeltelijke of volledige blindheid, Losraken retina, Oogafwijkingen
DNA-test beschikbaar? Ja, voor het ras

Beschrijving

Retinadysplasie is een oogaandoening, waarbij een abnormale ontwikkeling van het netvlies (retina) ontstaat. Retinadysplasie is een naam voor een groep ontwikkelingsstoornissen van het netvlies. De eerste vorm is lokale retinadysplasie, waarbij kleine plooitjes in het netvlies zitten die weinig problemen voor het zicht geven en soms nog kunnen verdwijnen. Wanneer grotere gebieden aangetast zijn, zoals bij de geografische vorm het geval is, zal afbraak van het aangetaste gebied optreden, waardoor dat deel van het netvlies het zicht verliest. De derde vorm is de totale loslating van de retina, doordat deze onderontwikkeld is en afgebroken zal worden, met blindheid tot gevolg. Retinadysplasie kan aan één of beide ogen voorkomen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek. Er bestaat een DNA-test voor deze aandoening voor de Labrador Retriever.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. De oogafwijking is ongeneeslijk, maar veroorzaakt slechts zelden ernstige visusproblemen (minder dan vijf procent van de honden met retinadysplasie).

Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers, (2016), Gezondheid heidewachtel (12-2016), beschikbaar via: http://heidewachtelvereniging.nl/gezondheid-heidewachtel
Chaudieu G, Molon-Noblot S. (2004) Early retinopathy in the Bernese Mountain Dog in France: preliminary observations. Vet Ophthalmol. 2004 May-Jun;7(3):175-84.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Golden Retriever Club Nederland (GRCN), (2016), Gezondheid door de jaren heen, in 60 jaar Golden Retriever Club Nederland Jubileumboek.
Gornik K.R., Pirie C.G., Duker J.S., Boudrieau R.J., (2014), Canine multifocal retinopathy caused by a BEST1 mutation in a Boerboel, Veterinary Ophthalmology, volume 17, nummer 5, p. 368-72
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
LICG, (2011), Praktisch | Erfelijke aandoeningen bij honden.
Maggs D.J., Miller, P.E., Ofri, R. et al., (2008), Fundamentals of verterinary ophthalmology, Saunders Elsevier, 4th edition.
Oliver, J.A.C., Gould, D.J., (2012), Survey of ophthalmic abnormalities in the labradoodle in the UK, The Veterinary Record, volume 170, nummer 15, p. 390-392.
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht