Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Benauwdheid, Hoesten, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Sloomheid, Groeivertraging, Conditieverlies, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving pulmonaalstenose

Pulmonaalstenose is een hartaandoening waarbij door een vernauwing van de longslagader (arterie pulmonalis) het hart harder moet pompen om een adequate bloedcirculatie te behouden. Het is een veel voorkomende aangeboren hartafwijking bij de hond, waarbij bepaalde rassen zijn gepredisponeerd. Door de vernauwing van de longslagader moet het hart harder pompen, dus harder samenknijpen, waardoor deze erg gespierd en vergroot zal worden. Dit klinkt positief, echter moeten deze spieren van het hart ook geheel van bloed worden voorzien, wat niet altijd lukt. Er kan sprake zijn van kleine hartinfarcten en ernstige ritmestoornissen, welke tot flauwvallen of tot plotseling sterfte kunnen leiden. De meeste honden met een ernstige vernauwing overlijden al op jonge leeftijd. Bij minder ernstige vormen hoeft het hart minder hard te pompen en is er vaak een (redelijk) normale levensverwachting.

Diagnose pulmonaalstenose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, het horen van een hartruis en een uitgebreid onderzoek van het hart (echocardiografie).

Behandeling pulmonaalstenose

De behandeling is zeer invasief en specialistisch en bestaat uit het verwijden van de longslagader met behulp van een soort ballon.

Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: https://www.nvsw.nl/index.php?sp=23
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht