Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies)

Beschrijving PRA

Progressieve retina atrofie (PRA) is een aandoening waarbij het netvlies verslechtert. De term progressieve retina atrofie wordt gebruikt om meerdere typen erfelijke aandoeningen van het netvlies te omschrijven. Nachtblindheid is een van de eerste symptomen van PRA, wat zich kenmerkt door verminderd zicht in de schemer- en avonduren waarbij de pupil vergroot is en de pupilreflexen vertraagd optreden. Het zal uiteindelijk leiden tot totale blindheid. Diverse PRA-vormen zijn in grote mate rasgebonden.

Diagnose PRA

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek. Voor sommige rassen is een DNA-test voor deze aandoening beschikbaar, zodat het al mogelijk is om voordat de verschijnselen ontstaan, vast te stellen of de hond aan de aandoening lijdt en waardoor dragers en lijders uitgesloten kunnen worden van de fokkerij.

Behandeling PRA

Er is geen behandeling mogelijk.

ACVO (Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists), (2013), Canine Eye Registration Foundation (CERF), Ocular Disorders Assumed to be Inherited in Purebred Dogs, 6th Edition.
Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: http://www.avls.nl/
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Djajadiningrat-Laanen SC, Boeve MH, Stades FC, van Oost BA. (2003) Familial non-rcd1 generalised retinal degeneration in Irish setters. J Small Anim Pract. 44(3):113-6.
Doekes, H., Oldenbroek, K., Bijma, P., (2016), Pedigree analysis and optimisation of the breeding programme of the Markiesje and the Stabyhoun; Aiming to improve health and welfare and maintain genetic diversity, Major thesis Animal Breeding and Genetics (ABG-80436), Wageningen UR
Golden Retriever Club Nederland (GRCN), (2016), Gezondheid door de jaren heen, in 60 jaar Golden Retriever Club Nederland Jubileumboek.
Gomes, D., et al., Atrofia progressiva generalizada da retina em cães da raça Cocker Spaniel, Cienc. Rural vol.43 no.8 Santa Maria Aug. 2013 Epub July 16, 2013
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Lagotto Romagnolo Club Nederland, (2014), via: http://www.lagotto.nl/aandoening.php
LICG, (2011), Praktisch | Erfelijke aandoeningen bij honden.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
MyDogDNA, (2015), MyDogDNA - Breeds, beschikbaar via: https://www.mydogdna.com/crm/index.html#en/breeds
Nederlandse Tamaskan Club (NTC), (2015), via: http://www.tamaskan-dog.nl/de-tamaskan/gezondheid/
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Oliver, J.A.C., Gould, D.J., (2012), Survey of ophthalmic abnormalities in the labradoodle in the UK, The Veterinary Record, volume 170, nummer 15, p. 390-392.
Prins, P., Gubbels, E.J., (2015), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Schnauzer in Nederland, Enquetering 2015, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Prins, P., Scholten, J., Gubbels, E.J., (2006), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Weimarse Staande Hond in Nederland, Enquetering 2006, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Raad van beheer, (2014), via: http://www.raadvanbeheer.nl
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Ubbink (2011) Gezondheidsenquete De Wheatens. Gezondheidscommissie van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Softcoated Wheaten.
Vilboux T, Chaudieu G, Jeannin P, Delattre D, Hedan B, Bourgain C, Queney G, Galibert F, Thomas A, Andre C. (2008) Progressive Retinal Atrophy in the Border Collie: A new XLPRA. BMC Vet Res. 4(1):10
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht