Portosystemische shunt (levershunt) (afwijking bloedstroom lever)

Categorie Maag, darm & lever
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Abnormaal gedrag, Depressie, Desoriëntatie, Sloomheid, Evenwichtsproblemen, Braken, Gewichtsverlies, Leverproblemen, Veel drinken, Verminderde eetlust, Coma, Epileptische aanvallen, Gedeeltelijke of volledige blindheid
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving levershunt

Portosystemische shunt is een aandoening van de lever waarbij het bloed niet volgens de normale route door de lever stroomt. Normaliter stroomt bloed van het maag-darmkanaal via de lever naar het hart. In geval van een portosystemische shunt wordt het bloed via een ander bloedvat (shunt) langs de lever geleid. Hierdoor blijven giftige (afval)stoffen in het bloed achter en kunnen niet door de lever eruit gehaald worden. Bovendien ontvangt de lever zelf onvoldoende voedingsstoffen en blijft daardoor achter in ontwikkeling en functie. Verschijnselen ten gevolge van de portosystemische shunt ontstaan vaak pas na enkele maanden tot jaren. Er is sprake van sloomheid, snel vermoeid zijn, vermagering, veel drinken, verminderde eetlust en braken. Door het ophopen van giftige stoffen in het bloed kunnen aanvallen van epilepsie optreden.

Diagnose levershunt

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en een echo van de buik.

Behandeling levershunt

De behandeling bestaat uit een invasieve, specialistische operatie waarbij de portosystemische shunt (grotendeels) gesloten wordt. Dit is niet altijd mogelijk of effectief.

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Mertens M, Fossum TW, Willard MD, Fosgate GT, de la Paz AG, Farmer R, Miller MW. Diagnosis of congenital portosystemic shunt in miniature schnauzers 7 years of age or older (1997-2006). J Am Anim Hosp Assoc. 2010 Jul-Aug;46(4):235-40.
Meyer, H.P., Rothuizen, J., Ubbink, G.J., Van den Ingh, T.S., (1995), Increasing incidence of hereditary intrahepatic portosystemic shunts in Irish wolfhounds in The Netherlands (1984 to 1992), The Veterinary Record, volume 136, nummer 1, p.13-16
Netto, W.J. (1998) De ontwikkeling van een model voor de gradering en rubricering van schadelijke erfelijke kenmerken bij recreatiedieren. Den Haag: RDA; FWG (1998-2002) Fokken met recreatiedieren. Den Haag: RDA;
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Prins, P., Gubbels, E.J., (2015), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Schnauzer in Nederland, Enquetering 2015, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Steenbeek FG, van, Leegwater PA, van Sluijs FJ, Heuven HC, Rothuizen J (2009) Evidence of inheritance of intrahepatic portosystemic shunts in Irish Wolfhounds. J Vet Intern Med 23:950–952
Tobias, K.M., (2003), Determination of inheritance of single congenital portosystemic shunts in Yorkshire terriers, Journal of the American Animal Hospital Association, volume 39, nummer 4, p. 385-389
Tobias, K.M., Rohrbach, B.W., (2003), Association of breed with the diagnosis of congenital portosystemic shunts in dogs: 2,400 cases (1980-2002), Journal of the American Veterinary Medical Association, volume 223, nummer 11, p. 1636-1639
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
West Highland White Terrier Club Nederland, (2014), via: http://www.whwtcned.nl/pages/193597/gezondheid.html
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht