Persisterende pupillaire membranen (overgebleven oogmembranen)

Categorie Ogen
Ernst Niet ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Oogafwijkingen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Persisterende pupillaire membranen (PPM) is een oogaandoening, waarbij het oogmembraan dat voor de geboorte de pupil van het oog bedekt, niet is verdwenen. Normaal is dit membraan binnen 4 weken verdwenen, maar bij PPM blijven de restanten bestaan. De restanten kunnen over de pupil (van de ene rand van de iris naar de andere rand van de iris) lopen of van de pupil naar de binnenkant van het hoornvlies of naar de voorkant van de lens. Afhankelijk van de locatie en omvang kunnen deze restanten het gezichtsveld beïnvloeden, maar het hoeft geen problemen te geven.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk, maar in veel gevallen is een behandeling ook niet noodzakelijk.

ACVO (Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists), (2013), Canine Eye Registration Foundation (CERF), Ocular Disorders Assumed to be Inherited in Purebred Dogs, 6th Edition.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Gelatt, K.N. En MacKay, E.D. (2005) Prevalence of primary breed-related cataracts in the dog in North America. Veterinary Ophthalmology 8, 2, 101-111
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Maggs D.J., Miller, P.E., Ofri, R. et al., (2008), Fundamentals of verterinary ophthalmology, Saunders Elsevier, 4th edition.
Oliver, J.A.C., Gould, D.J., (2012), Survey of ophthalmic abnormalities in the labradoodle in the UK, The Veterinary Record, volume 170, nummer 15, p. 390-392.
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
West Highland White Terrier Club Nederland, (2014), via: http://www.whwtcned.nl/pages/193597/gezondheid.html
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht