Persisterende ductus arteriosis botalli (abnormale verbinding tussen aorta en longslagader)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Ademhalingsproblemen, Hoesten, Snel buiten adem, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Conditieverlies, Ernstig ongemak, Gewichtsverlies, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Persisterende ductus arteriosis botalli (PDAB) is een hartaandoening en bij de hond een van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen van het hart. De ductus arteriosis is een bloedvat dat tijdens de dracht functioneel is, maar na de geboorte hoort te sluiten. Indien het bloedvat na de geboorte open blijft, is er sprake van PDAB. Het gevolg is dat het bloed van de lichaamsslagader (aorta) naar de longslagader (arteria pulmonalis) stroomt. Vanwege de grote capaciteit van de longvaten is de grotere hoeveelheid bloed geen probleem. Het extra bloed komt daarna echter terug in de linkerhelft van het hart en zorgt daar wel voor extra belasting. Het hart moet harder pompen om de grotere hoeveelheid bloed weg te pompen. De aandoening leidt daardoor uiteindelijk tot hartfalen. Wanneer hartfalen ontwikkelt, zal de hond moeite krijgen met inspanning en eerder vermoeid zijn en in een later stadium vocht achter de longen ontwikkelen en daardoor ademhalingsproblemen krijgen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, het horen van een hartruis en de bevindingen van een echo van het hart (echocardiografie).

Behandeling

De behandeling bestaat uit het sluiten van de ductus arteriosus, wat een zeer invasieve, specialistische en kostbare operatie is.

Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Doekes, H., Oldenbroek, K., Bijma, P., (2016), Pedigree analysis and optimisation of the breeding programme of the Markiesje and the Stabyhoun; Aiming to improve health and welfare and maintain genetic diversity, Major thesis Animal Breeding and Genetics (ABG-80436), Wageningen UR
Dorn, C.R., (2002), Canine Breed Specific Risks Of Frequentely Diagnosed Diseases At Veterinary Teaching Hospitals, Raleigh, NC; AKC Canine Health Foundation.
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Meijer, M. Beijerink, N. J., (2012), Persistent ductus arteriosus in the dog: a retrospective study of clinical presentation, diagnosis, and comparison of applied therapeutic options in 102 dogs (2003-2011), Tijdschrift voor Diergeneeskunde, volume 137, nummer 6, p. 376-383
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht