Open fontanel (niet geheel gesloten schedeldak)

Categorie Skelet
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Aantasting van het uiterlijk, Pijn aan de kop, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Een open fontanel is een aandoening van de schedel waarbij het schedeldak deels niet gesloten is, waardoor de hersenen zeer kwetsbaar zijn. Dit kan leiden tot ontsteking van de hersenen en/of hersenvliezen, het optreden van epilepsie en gaat soms gepaard met het hebben van een waterhoofd. Bij bepaalde (kleine) rassen, zoals de Chihuahua, is de aandoening een direct gevolg van het voorgeschreven uiterlijk in de rasstandaard.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het uiterlijk, de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een onderzoek van de hersenen, eventueel uitgebreid met een CT- of MRI-scan.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. De verschijnselen dienen behandeld te worden met medicatie.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Netto, W.J. (1998) De ontwikkeling van een model voor de gradering en rubricering van schadelijke erfelijke kenmerken bij recreatiedieren. Den Haag: RDA; FWG (1998-2002) Fokken met recreatiedieren. Den Haag: RDA;
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Raad van Beheer (2011) Hondenrassen en rasgroepen. Amsterdam: Raad van Beheer website
Raad van Beheer (2011) Ras Specifieke Instructies. Amsterdam: Raad van Beheer
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht