Necrotiserende encephalitis (NME/NLE) (hersenvliesontsteking met afstervende cellen)

Categorie Zenuwstelsel
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Depressie, Geestelijke achteruitgang, Sloomheid, Afwijkende gang (cirkelen), Coördinatieproblemen, Ernstig ongemak, Pijn aan de kop, Bewustzijnsverlies, Epileptische aanvallen, Gedeeltelijke of volledige verlamming, Neurologische afwijkingen, Uitval van zenuwen, Gedeeltelijke of volledige blindheid
DNA-test beschikbaar? Ja, voor het ras

Beschrijving

Necrotiserende encephalitis is een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Door een onbekende oorzaak ontstaat er ten gevolge van een verstoorde reactie van het afweersysteem een ontsteking van de hersenen en hersenvliezen, waarbij voornamelijk het voorste deel van de hersenen betrokken is. De aandoening kan acuut verschijnselen geven, maar de verschijnselen kunnen ook langzaam ontstaan en steeds ernstiger worden. De verschijnselen die kunnen optreden, zijn ongecontroleerde en ongecoördineerde bewegingen (ataxie), cirkelen, toevallen, blindheid, geestelijke afwezigheid en dementie, en uiteindelijk sterfte. 

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek en van de MRI-scan, maar kan pas post-mortem (na het overlijden) bevestigd worden door pathologisch onderzoek van de hersenen en hersenvliezen (autopsie) uit te voeren. Er zijn dan verschillende vormen te onderscheiden afhankelijk van welke cellen erbij betrokken zijn: necrotiserende meningo-encephalitis (NME) en necrotiserende leuko-encephalitis (NLE) zijn voorbeelden. Bij de Mopshond wordt het PDE genoemd: Pug Dog Encephalitis.

Behandeling

De behandeling bestaat uit ondersteunende middelen, maar de aandoening is niet te genezen.

C Rohdin, K.H Jäderlund, I Ljungvall, K Lindblad-Toh, and J Häggström. High prevalence of gait abnormalities in pugs. Veterinary Record februari 2018
Baiker K, Hofmann S, Fischer A, Gödde T, Medl S, Schmahl W, Bauer MF, Matiasek K, (2009), Leigh-like subacute necrotising encephalopathy in Yorkshire Terriers: neuropathological characterisation, respiratory chain activities and mitochondrial DNA, Acta Neuropathology, volume 118, nummer 5, p.697-709
Barber, R.M., Schatzberg, S.J., Corneveaux, J.J., Allen, A.N., Porter, B.F., Pruzin, J.J., Platt, S.R., Kent, M., Huentelman, M.J., (2011), Identification of risk loci for necrotizing meningoencephalitis in Pug dogs, Journal of Heredity, volume 102, nummer 1, p.40-46
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Flegel T, 2017 Breed-Specific Magnetic Resonance Imaging Characteristics of Necrotizing Encephalitis in Dogs, Frontiers in Veterinary Science 4 dec
Levine JM, Fosgate GT, Porter B, Schatzberg SJ, Greer K. (2008) Epidemiology of necrotizing meningoencephalitis in Pug dogs. J Vet Intern Med. 22(4):961-8.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht