Myxomateuze mitralisklepinsufficiëntie (lekkage van de linkerhartklep)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Ademhalingsproblemen, Benauwdheid, Hoesten, Versnelde ademhaling, Koude ledematen, Hartfalen, Hartruis, Snel kloppend hart, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Ernstig ongemak, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Myxomateuze mitralisklepinsufficiëntie (mitralisklepdysplasie) is een hartaandoening ten gevolge van een afwijking aan de linkerhartklep, waardoor bloed terugstroomt in de linkerboezem en hartfalen zal optreden. De hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed in één richting stroomt, namelijk vanuit de rechterharthelft, via de longen om verse zuurstof te verkrijgen, naar de linkerharthelft en zo naar de rest van het lichaam om de weefsels van zuurstof te voorzien. Door de afwijking aan de linkerhartklep stroomt een deel van het bloed terug naar de linkerboezem. Hierdoor neemt de hoeveelheid bloed in de linkerharthelft toe, waardoor het hart harder moet pompen om het bloed weer weg te pompen. Doordat de lekkage aanwezig blijft, zal het hart steeds harder en harder moeten pompen en raakt uiteindelijk uitgeput. Dit leidt uiteindelijk tot (linker)hartfalen.

Doordat het hart niet meer in staat is om het bloed naar de rest van het lichaam te pompen, hoopt het bloed zich als het ware op in het hart. In geval van een probleem in de linkerharthelft zal het bloed zich steeds verder ophopen op de plaatsen vlak voordat het bloed in het hart aankomt. Het bloed stroomt vanuit de rechterharthelft via vaten in de longen naar de linkerhelft van het hart. Het bloed hoopt zich nu op in deze vaten, wat uiteindelijk zal leiden tot vochtuittreding uit deze vaten ten gevolge van het grotere volume en daardoor grotere druk aan bloed in deze vaten. Hierdoor kan vochtophoping in de longen ontstaan ("vocht achter de longen"). Door het vocht in de longen wordt de ademhaling zeer bemoeilijkt en zal de hond gaan hoesten.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, het horen van een hartruis en nader onderzoek van het hart (hartecho).

Behandeling

De behandeling bestaat uit medicijnen die de gevolgen en verschijnselen van het hartfalen deels kunnen oplossen, maar voor de oorzaak zelf is geen behandeling mogelijk. Een levenslange behandeling met medicijnen is daarom noodzakelijk.

Aupperle, H., März, I., Thielebein, J., Kiefer, B., Kappe, A., Schoon, H., (2009), Immunohistochemical characterization of the extracellular matrix in normal mitral valves and in chronic valve disease (endocardiosis) in dogs, Research in Veterinary Science, volume 87, nummer 2, p. 277-283
Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Lewis T, Swift S, Woolliams JA, Blott S. Heritability of premature mitral valve disease in Cavalier King Charles spaniels. Vet J. 2011 Apr;188(1):73-6. Epub 2010 Mar 26.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht