Multidrug resistance gen 1 deficiëntie (overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen)

Categorie Afweersysteem
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Koorts, Gevoelig voor chronische gezondheidsproblemen, Overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen, Braken, Verminderde eetlust, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving

Multidrug resistance gen 1 deficiëntie is een aandoening waarbij het gen (MDR1-gen) niet functioneert. Hierdoor werkt de barrière tussen de bloedvaten en het hersenweefsel onvoldoende, waardoor bepaalde stoffen de hersenen kunnen bereiken, terwijl dat normaal gesproken niet mogelijk is. Dit veroorzaakt een overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen, doordat ze nu wel of in grotere hoeveelheden de hersenen kunnen bereiken. Honden met deze aandoening zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen dan honden zonder deze aandoening. Daarnaast zijn honden met de afwijking gevoeliger voor het ontwikkelen van chronische gezondheidsproblemen, zoals chronische darmproblemen. De verschijnselen die zich voordoen wanneer dergelijke geneesmiddelen gegeven worden, zijn een plotselinge zieke indruk waarbij de hond niet meer wil eten, sloom wordt, koorts ontwikkelt en mogelijk (epileptische) aanvallen krijgt. In ernstige gevallen kan de hond komen te overlijden.

Diagnose

De diagnose kan worden gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek die ontstaan na recente toediening van bepaalde geneesmiddelen. Er is een DNA-test beschikbaar, waarmee lijders en dragers kunnen worden opgespoord.

Behandeling

Een behandeling voor de oorzaak is er niet, maar het gebruik van bepaalde geneesmiddelen dient vermeden te worden of in dosering aangepast te worden om verschijnselen te voorkomen.

Geyer J, Klintzsch S, Meerkamp K, Wöhlke A, Distl O, Moritz A, Petzinger E. (2007) Detection of the nt230(del4) MDR1 mutation in White Swiss Shepherd dogs: case reports of doramectin toxicosis, breed predisposition, and microsatellite analysis. J Vet
Geyer, J., Doring, B., Godoy, J.R., Leidolf, R., Moritz, A. en Petzinger, E. (2005) Frequency of the nt230 (del4) MDR1 mutation in Collies and related dogbreeds in Germany. J. vet. Pharmacol. Therap. 28, 545-551
Gubbels, E.J. (2005) Overgevoeligheid voor geneesmiddelen bij Collie-achtigen.
Hugnet, C. Bentjen, S.A. and Mealey, K.L. (2004) Frequency of the mutant MDR1 allele associated with multidrug sensitivity in a sample of collies from France. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Volume 27, Issue 4, pages 227–229
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nederlandse Tamaskan Club (NTC), (2015), via: http://www.tamaskan-dog.nl/de-tamaskan/gezondheid/
Nederlandse Vereniging Berger Blanc Suisse, (2014), Fokinformatie, Ziektes, via: http://www.nvbbs.nl/fokinformatie/ziektes
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht