Macrotrombocytopenie (te weinig en te grote bloedplaatjes)

Categorie Bloed
Ernst Niet ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Asymptomatisch
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Macrotrombocytopenie is een erfelijke aandoening beschreven bij Cavalier King Charles Spaniels. De aandoening veroorzaakt gigantische bloedplaatjes (trombocyten) in het bloed en minder bloedplaatjes in totaal. Het mechanisme hierachter is vooralsnog onbekend en de structuur van de aanwezige bloedplaatjes is normaal. De aandoening geeft meestal geen symptomen. De aandoening erft recessief over.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van bloedonderzoek en het bloedbeeld onder de microscoop. Hierbij wordt gezien dat honden met deze aandoening een tekort aan bloedplaatjes hebben en bij beoordeling onder de microscoop dat de bloedplaatjes groter zijn dan normaal.

Behandeling

De aandoening behoeft meestal geen behandeling. Hoewel de aandoening meestal geen problemen geeft, is het wel verstandig om tijdens een operatie rekening ermee te houden in verband met een mogelijke stoornis in het bloedstollingsproces.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Cowan, S.M., Bartges, J.W., Gompf, R.E., Hayes, J.R., Moyers, T.D., Snider, C.C., Gerard, D.A., Craft, R.M., Muenchen, R.A., Carroll, R.C., (2004), Giant platelet disorder in the Cavalier King Charles Spaniel, Experimental Hematology, volume 32, nummer 4, p.344-350
Davis, B., Toivio-Kinnucan, M., Schuller, S., Boudreaux, M.K., (2008), Mutation in beta1-tubulin correlates with macrothrombocytopenia in Cavalier King Charles Spaniels, Journal of Veterinary Internal Medicine, volume 22, nummer 3, p. 540-545
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Pedersen, H.D., Häggstrom, J., Olsen, L.H., Christensen, K., Selin, A., Burmeister, M.L., Larsen, H., (2002), Idiopathic asymptomatic thrombocytopenia in Cavalier King Charles Spaniels is an autosomal recessive trait, Journal of Veterinary Internal Medicine, volume 16, nummer 2, p.169-173
Singh, M.K., Lamb, W.A., (2005), Idiopathic thrombocytopenia in Cavalier King Charles Spaniels, Australian Veterinary Journal, volume 83, nummer 11, p. 700-703.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht