Lymfoedeem (overmatige ophoping lymfevocht)

Categorie Afweersysteem
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Infectiegevoelige huid, Vertraagde wondgenezing
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Lymfoedeem is een aandoening van het lymfevatenstelsel. Lymfe is een waterige vloeistof die vanuit weefsels in het lichaam naar het bloed wordt afgevoerd via de lymfevaten. Door een gebrekkig lymfevatenstelsel vindt er een abnormale ophoping van lymfe plaats. De weefsels zijn gevoeliger voor infecties en genezing van wonden verloopt trager dan normaal. Meestal zijn de achterpoten aangetast, maar voorbenen, buik, staart en oren kunnen ook zijn aangetast.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met bloedonderzoek. Ook kunnen met behulp van beeldvormend onderzoek de lymfevaten in beeld gebracht worden.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk om de aandoening te genezen. Het inzwachtelen van de aangetaste delen van het lichaam kan helpen. Ook wordt antibioticum en andere medicatie gegeven om infecties te bestrijden.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Jagielski, D., Lechowski, R., Hoffmann-Jagielska, M., Winiarczyk, S., (2002), A retrospective study of the incidence and prognostic factors of multicentric lymphoma in dogs (1998-2000). Journal of Veterinary Medicine, A physiology, pathology, clinical medicine, volume 49, nummer 8, p. 419-424
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht