Lensluxatie (loslating van de lens)

Categorie Ogen
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Pijn, Beschadiging oogbol, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Irritatie van het hoornvlies, Oogafwijkingen
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving lensluxatie

Lensluxatie is een oogaandoening waarbij gedeeltelijke (sub-luxatie) of volledige verplaatsing (luxatie) van de lens ontstaat door een verzwakking van het weefsel dat de lens normaal op zijn plaats houdt (lensligamenten). Normaal gesproken wordt de lens in positie gehouden tussen de iris en het netvlies. Een verplaatsing van de lens naar voren toe kan leiden tot een toename van druk in het oog en daardoor grauwe staar (glaucoom) en een grote kans op blindheid. Lensluxatie komt meestal tot uiting op een leeftijd van 3 tot 5 jaar.

Diagnose lensluxatie

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek. Voor bepaalde rassen is een DNA-test beschikbaar.

Behandeling lensluxatie

De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de lens en dient binnen 3 dagen na het optreden van de lensluxatie plaats te vinden, om te voorkomen dat grauwe staar (glaucoom) ontstaat en het oog geheel blind wordt.

Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Betschart, S., Hässig, M., Spiess, B., (2014), Die Linsenluxation beim Hund: Eine retrospektive Studie von 134 Hunden (2000 – 2011), Schweizer Archiv für Tierheilkunde, volume 156, nummer 3, p.125-131
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Oberbauer AM, Hollingsworth SR, Belanger JM, Regan KR, Famula TR. (2008) Inheritance of cataracts and primary lens luxation in Jack Russell Terriers. Am J Vet Res. 69(2):222-7.
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Orthopedic Foundation for Animals (2011) Primary Lens Luxation Test Result Statistics. Columbia, Missouri: OFFA. www.offa.org
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan DR, Withers D, Pettitt L, Squire M, Gould DJ, Mellersh CS. (2007) Mapping the mutation causing lens luxation in several terrier breeds. J Hered. 98(5):534-8. Epub 2007 Jun 15.
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht