Larynxparalyse (JLPP - juveniele larynx paralyse en polyneuropathie) (verlamming stembanden)

Categorie Zenuwstelsel
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Benauwdheid, Snel buiten adem, Snurkende ademhaling, Moeite met inspanning, Ernstig ongemak, Kokhalzen, Slikproblemen, Verlamming
DNA-test beschikbaar? Ja, voor het ras

Beschrijving

Larynxparalyse is een aandoening van het zenuwstelsel waarbij de spieren in het strottenhoofd (larynx), die normaliter de luchtpijp openen bij de ademhaling, verslappen of verlamd raken. De dieren kunnen erg benauwd worden en soms zelfs blauw aanlopen of stikken. De ziekte verloopt meestal geleidelijk: eerst verandert het stemgeluid, later wordt ademen steeds moeilijker en krijgt de hond het vaker benauwd. Larynxparalyse komt meestal voor bij oudere honden van grotere hondenrassen. Bij de Rottweiler begint de ziekte in tegenstelling tot bij andere rassen al op jonge leeftijd, vanaf  elf weken leeftijd en verloopt zeer progressief. Behalve problemen met het strottenhoofd worden ook andere zenuwen aangetast waardoor de dieren moeilijk gaan lopen en uiteindelijk verlamd raken.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, de bevindingen op een röntgenfoto en een onderzoek van de spieren in het strottenhoofd (elektromyografie). Voor de Rottweiler is er een DNA-test beschikbaar.

Behandeling

De behandeling bestaat uit een invasieve operatie om de stemspleet te verwijden, die pas kan plaatsvinden bij ernstig benauwde patiënten als de ademhaling gestabiliseerd is. In geval van benauwdheid dient acuut te worden ingegrepen om verstikking te voorkomen. Voor de Rottweiler is er geen therapie mogelijk en zal gekozen moeten worden voor euthanasie als het leven ondraaglijk wordt.

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht