Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht)

Categorie Ogen
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Ernstig ongemak, Beschadiging oogbol, Chronische irritatie van het hoornvlies, Conjunctivitis, Droge ogen, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Rode ogen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Keratoconjunctivitis sicca (kortweg ‘KCS’) is een oogaandoening die veroorzaakt wordt door te weinig traanproductie. Tranen zijn essentieel voor reiniging van het oog, het transporteren van voedingsstoffen, het tegengaan van infectie en de transparantie van het hoornvlies. Bij een verminderde of afwezige traanproductie raken de ogen geïrriteerd, worden rood en zijn heel gevoelig voor ontsteking en beschadigingen. De hond gaat veelvuldig knipperen en knijpen met het aangetaste oog.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid onderzoek van de ogen waarbij ook de traanproductie wordt gemeten.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het verhelpen van de ontsteking en het levenslang toedienen van oogdruppels om de traanproductie te stimuleren.

Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Barnett KC. (2006) Congenital keratoconjunctivitis sicca and ichthyosiform dermatosis in the cavalier King Charles spaniel. J Small Anim Pract. 47(9):524-8.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sanchez RF, Innocent G, Mould J, Billson FM. (2007) Canine keratoconjunctivitis sicca: disease trends in a review of 229 cases. J Small Anim Pract. 48(4):211-7
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
West Highland White Terrier Club Nederland, (2014), via: http://www.whwtcned.nl/pages/193597/gezondheid.html
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht