Insulinoom (alvleesklierkanker)

Categorie Tumoren
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Abnormaal gedrag, Desoriëntatie, Moeite met inspanning, Coördinatieproblemen, Dronkenmansloop, Zwakte, Afvallen ondanks goede eetlust, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen, Toevallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving insulinoom

Een insulinoom is een tumor die voorkomt in de alvleesklier. De tumor produceert insuline, wat ervoor zorgt dat de bloedsuikerspiegel daalt. Insuline zorgt ervoor dat suiker (glucose) in het bloed verlaagd wordt. Hierdoor krijgen de weefsels onvoldoende brandstof en raken uitgeput, waarbij de hersenen het belangrijkste orgaan zijn dat aangetast raakt. De verschijnselen treden vooral op wanneer de hond zich inspant en nog niet gegeten heeft. De hond kan een verwarde indruk maken, als een dronkenman lopen en plots door de poten zakken. Dit soort aanvallen worden langzamerhand steeds erger. Een insulinoom komt het meest voor bij honden van de middelgrote tot grote rassen.

Diagnose insulinoom

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, aangevuld met een uitgebreid bloedonderzoek (o.a. vaker lage bloedsuikerspiegel, hoge insulinespiegel) en een echo van de buik. 

Behandeling insulinoom

De behandeling bestaat in de acute situatie uit het snel toedienen van glucose om uitputting van de hersenen te voorkomen. Het insulinoom dient operatief verwijderd te worden, maar de kans bestaat dat deze later weer terugkomt en opnieuw voor gezondheidsproblemen zorgt.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Boerkamp, K., et al., Estimated incidence rate and distribution of tumours in 4,653 cases of archival submissions derived from the Dutch golden retriever population, BMC Vet Res. 2014; 10: 34
Persoonlijke communicatie Universiteit Utrecht, 2011
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht