Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon)

Categorie Hormoonsysteem
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Afwijkend botstructuur van de metafysen, Haarverlies, Aantasting levensvatbaarheid, Groeiproblemen, Groeivertraging, Onvruchtbaarheid
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving hypofysaire dwerggroei

Hypofysaire dwerggroei is een aandoening die veroorzaakt wordt door een tekort aan groeihormonen. De hypofyse is een hormoonproducerende klier onderaan de hersenen. Bij honden met hypofysaire dwerggroei is de hypofyse niet goed ontwikkeld, waardoor deze in onvoldoende mate bepaalde hormonen produceert. Eén van deze hormonen is het zogenaamde 'groeihormoon' (GH) dat een belangrijke rol speelt in de groei en verdere ontwikkelingen van het skelet. Door een tekort aan groeihormoon zal het skelet zich onvoldoende ontwikkelen en zal de hond achter blijven in de groei. Dit wordt zichtbaar rond een leeftijd van ca. 4 maanden, waarbij de hond er als een 'dwerg' uit blijft zien. Een ander opvallend verschijnsel is dat deze honden hun puppyvacht langer behouden en uiteindelijk veel minder haar overhouden en dus grotendeels kaal zullen zijn. Daarnaast missen ook andere hormonen, zoals het schildklierhormoon en geslachtshormonen, wat zorgt voor stofwisselingsproblemen en onvruchtbaarheid.

Diagnose hypofysaire dwerggroei

De diagnose wordt gesteld op basis van het uiterlijk en de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek in combinatie met de bepaling van de concentratie groeihormoon in het bloedplasma met behulp van een speciale test. Voor bepaalde rassen bestaat er een DNA-test om dragers en lijders op te sporen.

Behandeling hypofysaire dwerggroei

De behandeling is beperkt mogelijk en bestaat uit het toedienen van de hormonen waarvan een tekort is. Ondanks de behandeling worden de meeste honden met deze aandoening niet ouder dan 4 jaar. 

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: http://www.avls.nl/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nederlandse Tamaskan Club (NTC), (2015), via: http://www.tamaskan-dog.nl/de-tamaskan/gezondheid/
Netto, W.J. (1998) De ontwikkeling van een model voor de gradering en rubricering van schadelijke erfelijke kenmerken bij recreatiedieren. Den Haag: RDA; FWG (1998-2002) Fokken met recreatiedieren. Den Haag: RDA;
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Oost BA, van, Versteeg SA, Imholz S, Kooistra HS (2002) Exclusion of the lim homeodomain gene LHX4 as a candidate gene for pituitary dwarfism in German shepherd dogs. Mol Cell Endocrinol. 197(1-2):57-62.
Voorbij, A., et al., Dwerggroei bij de Dwergschnauzer, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht