Hypoadrenocorticisme [ziekte van Addison] (te weinig bijnierschorshormoon)

Categorie Hormoonsysteem
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Sloomheid, Diarree, Veel plassen, Braken, Uitdroging, Veel drinken, Verminderde eetlust
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving ziekte van Addison

Hypoadrenocorticisme (ziekte van Addison) wordt veroorzaakt door een verminderde productie van de bijnierschorshormonen glucocorticoïden en de mineralocorticoïden, ten gevolge van een afwijkende reactie van het afweersysteem op de cellen van de bijnieren. De aandoening wordt voornamelijk gezien bij honden van 2 tot 6 jaar, maar kan ook op jongere of oudere leeftijd optreden. De verschijnselen treden pas in de laatste fase op en bestaan uit sloomheid, verminderde eetlust, braken en spierzwakte. De hond kan in zeer korte tijd verslechteren en zelfs in shock raken.

Diagnose ziekte van Addison

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, aangevuld met bloedonderzoek naar o.a. de mineralen natrium en kalium. Deze mineralen zijn resp. te laag en te hoog, wat het gevolg is van de verminderde hormoonproductie. Daarnaast worden ook andere afwijkingen in het bloed gevonden. Daarnaast geeft de aandoening een specifiek afwijkend beeld op het hartfilmpje (elektrocardiogram (ECG)).

Behandeling ziekte van Addison

Indien de hond in shock is, dient onmiddellijk begonnen te worden met een vloeistoftherapie om de afwijkingen in het bloed te behandelen. De (vervolg)behandeling bestaat uit het toedienen van de bijnierschorshormonen en natriumchloride (zout) om de tekorten op te heffen. 

Beacon Open health registry, 2011, Bearded Collie foundation for health, http://www.beaconforhealth.org/PDF/YR_11_report_one_column.pdf.
Famula TR, Belanger JM, Oberbauer AM. (2003) Heritability and complex segregation analysis of hypoadrenocorticism in the standard poodle. J Small Anim Pract. 44(1):8-12.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
MCD Amsterdam, (2015), Ziekte van Addison. Beschikbaar via: http://www.mcvoordieren.nl/addison-hond
Nederlandse Tamaskan Club (NTC), (2015), via: http://www.tamaskan-dog.nl/de-tamaskan/gezondheid/
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht