Hyperadrenocorticisme [ziekte van Cushing] (te veel productie van bijnierschorshormoon)

Categorie Hormoonsysteem
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Haarverlies, Vertraagde wondgenezing, Gevoeligheid infecties, Veel plassen, Aantasting van het uiterlijk, Hangende buik, Veel drinken, Verhoogde eetlust
DNA-test beschikbaar? Nee

Symptomen ziekte van Cushing

Hyperadrenocorticisme (ziekte van Cushing) is een aandoening van de bijnieren. Deze produceren een overmaat aan cortisol (hormoon dat gevolgen van stress beperkt) in reactie op een afwijking in de hypofyse (klier onder de hersenen) of vanwege een tumor in de bijnieren. Bij veel van de aangetaste honden is het immuunsysteem verzwakt, waardoor de honden gevoeliger zijn voor infecties en een slechtere wondgenezing hebben. Het syndroom van Cushing komt voornamelijk voor bij honden van 6 jaar en ouder.

Diagnose ziekte van Cushing

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, aangevuld met speciaal bloedonderzoek.

Behandeling ziekte van Cushing

De behandeling bestaat uit medicatie of een operatie om de tumor te verwijderen.

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Hanson, J.M., Teske, E., Voorhout, G., Galac, S., Kooistra, H.S., Meij, B.P., (2007), Prognostic factors for outcome after transsphenoidal hypophysectomy in dogs with pituitary-dependent hyperadrenocorticism, Journal of neurosurgery, volume 107, nummer 4, p. 830-840
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Prins, P., Gubbels, E.J., (2015), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Schnauzer in Nederland, Enquetering 2015, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht